2013 12 30 dzien zdrowia 01

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Profilaktykę Raka Piersi i Profilaktykę Raka Szyjki Macicy zorganizowała Dzień Zdrowia w Nowogardzie dla mieszkańców gminy Nowogard. Akcja odbyła się 10 kwietnia (środa) o godz. 11.00 w Nowogardzkim Domu Kultury. Na zaproszenie Fundacji „Zdrowie" w akcji wzięli udział zaproszeni goście: dr Mariusz Halicki kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii- przedstawił zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, prelekcję z Profilaktyki Raka Piersi poprowadziła Pani Alicja Pelkowska, prelekcję z Profilaktyki Raka Szyjki Macicy poprowadził dr Jerzy Grabarek.

Akcję uatrakcyjnił

  • - quiz prozdrowotny z upominkami dla uczestników,
  • - dodatkowo, przy stoiskach promocyjno-edukacyjnych Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i stoisku prewencji pierwotnej nowotworów można było
  • - zasięgnąć informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych i placówkach, gdzie można je wykonać,
  • - nauczyć się samobadania piersi;
  • - otrzymać materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy;
  • - zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia zgodnymi z zapisami Europejskiego Kodeku Walki z Rakiem;
  • - otrzymać egzemplarze Kodeksu dla dorosłych oraz wydania komiksowe dla dzieci i młodzieży.