WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 4 październik 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital
Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku  laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!