2018/04/18_Sciezka_dofinansowanie
W dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

4 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla, potwierdził w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie chęć skorzystania z zaproponowanego dofinansowania unijnego.

sciezka dofinansowanieJak poinformował nas skarbnik Marcin Marchewka, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek), przyznał Gminie Nowogard dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego w wysokości 2.807.115 zł.

Jest to niewątpliwie sukces, ponieważ ścieżka zostanie sfinansowana w 85% ze środków zewnętrznych, zaś Gmina będzie musiała wyłożyć zaledwie 15% środków własnych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postawił jednak warunek, że środki te Gmina musi wydać do 31 października 2018 r. Czasu mamy więc niewiele, a inwestycja jest rozległa i obejmuje całą ścieżkę. W związku z powyższym, burmistrz skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie wniosek o zwołanie sesji w terminie 7 dni, aby zabezpieczyć w budżecie gminy wkład w wysokości 15%, aby móc przystąpić niezwłocznie do realizacji inwestycji, którą wskazali sami mieszkańcy, jako ważną dla nich.

To kolejny sukces burmistrza Roberta Czapli i kolejne miliony z funduszy unijnych, które płyną strumieniem do naszej gminy. Biorąc pod uwagę pozyskaną kwotę, to stanowi ona wartość 1/3 tegorocznego budżetu gminy (8.700.000 zł).

W sumie, burmistrz Robert Czapla, podczas swych dwóch kadencji (2011-2018), pozyskał na inwestycje na terenie Gminy Nowogard kwotę ponad 22 mln zł ze środków zewnętrznych.

***

Warto w tym miejscu wskazać na fakt, że w chwili obecnej, pozyskana kwota, jest dotychczas najwyższym jednorazowym dofinansowaniem ze środków unijnych, które burmistrz Robert Czapla pozyskał dla Gminy Nowogard na realizację inwestycji.

Dotychczas tak wysokie dofinansowania były możliwe w sektorze tzw. zadań społecznych, na które burmistrz pozyskał m.in. 2.645.787 zł na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz 2.634.140 zł na zajęcia dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół.

Jeżeli mówimy o inwestycjach, to najwyższe dotychczas pozyskane dofinansowanie wynosiło 1.903.293 zł na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno, kolejne to: 1.343.015 zł na budowę drogi dojazdowej do nowogardzkiej strefy ekonomicznej oraz 1.304.685 zł na przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w celu ograniczenia dopływu ścieków do Jeziora Nowogardzkiego oraz zapobieżenia wybijania ścieków ze studzienek podczas intensywnych deszczy.

***

To nie są jedyne środki zewnętrzne, które ma szansę Gmina pozyskać jeszczew tym roku kalendarzowym. (ps)