1W piątek, 4 września br., burmistrz Robert Czapla podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie dokumenty, odnośnie finansowania inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk Orlik i hurtowni przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie” z budżetu Państwa. Kwota dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja: 2012-2015, nazywana potocznie „schetynówką”, stanowi 50% wartości przedsięwzięcia czyli 338.081,19 zł.

Gmina Nowogard na realizację zadania w 2015 r. przeznaczyła kwotę: 332.581,19 zł, partner – Powiat Goleniowski, na realizację zadania w 2015 r. zabezpieczył kwotę w wysokości 5.000,00 zł, zaś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie zabezpieczył kwotę 500,00 zł.

Całkowity koszt tej inwestycji to 676.162, 38 zł. Wykonawcą robót jest P.P.U.H. SZACH Krzysztof Chudzik. Termin realizacji tej inwestycji to lipiec– październik 2015 r.

Remontowana ulica znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie (II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Edukacji "Zdroje" oraz Gimnazjum nr 2) oraz powstały tu dwa boiska sportowe - boisko piłkarskie (wym. 30m x 62m) z nawierzchnią typu "sztuczna trawa" oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej (wym. 19,1m x 32,1 m) o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym. Dodatkowo, w sezonie zimowym funkcjonuje tu sztuczne lodowisko wybudowane w 2011 r. w ramach Programu „Biały Orlik”.

Zważywszy na fakt, że przebudowywana droga stanowi bezpośredni dojazd do ww. placówek, a stan techniczny tej drogi był wysoce niezadowalający, od dawna istniała potrzeba jej modernizacji. W chwili obecnej trwa rozpoczęta modernizacja wspomnianej drogi (http://nowogard.pl/index.php/18-aktualnosci/2598-trwa-remont-drogi-do-orlika).

 

Piotr Suchy