Promyki sprzątają świat.Jak co roku dzieci ze Świetlicy Promyk biorą czynny udział w sprzątaniu terenu przyleglego do placówki.

Trzy turnusy półkolonii letnich
Podczas tegorocznych wakacji, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej - Pani Moniki Tandeckiej oraz Pani Sylwii Zielińskiej, w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” odbyły się trzy turnusy półkolonii letnich. W półkoloniach uczestniczyło ok. 95 dzieci ze szkół miejskich oraz wiejskich naszej gminy.

W pierwszym turnusie, który trwał 26 czerwca do 7 lipca, brały udział dzieci, które przez cały rok szkolny uczęszczały na świetlicę. Drugi turnus rozpoczął się 10 lipca i trwał do 21 lipca. Uczestniczyły w nim dzieci z SP nr 1, SP nr 4 oraz okolicznych wsi. Trzeci i ostatni turnus przeznaczony był dla dzieci z SP nr 2, SP nr 3 oraz okolicznych wsi. Turnus ten rozpoczął się 24 lipca, a skończył 4 sierpnia.

Pierwsza pomoc
W dniu 30.03.2017r. wolontariusze - uczniowie klasy IV b wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie wybrali się do Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, aby przeprowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wg programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, opracowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakres szkolenia obejmował 3 podstawowe elementy: wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych) oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa - czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej.
Tego rodzaju aktywność przyczynia się do promowania idei ratowania życia oraz realnie wywiera wpływ na świadomość dzieci w społeczności lokalnej.

babcia
W dniu 20.01.2017 dzieci z „Promyka” postanowiły zrobić niespodziankę swoim dziadkom z okazji ich święta, więc zabrali się do kreatywnego i twórczego myślenia. Tak o to powstały piękne laurki, które dzieci zabrały do domów i wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom.