Witam wszystkich ponownie. W tym artykule chcę Wam opowiedzieć o zasadach związanych z przekraczaniem granicy pomiędzy Polską a Ukrainą.
W ostatnim czasie dostaję od Was wiele pytań odnośnie podróżowania poza granice Polski, gdyż wiele osób chciałoby pojechać na Ukrainę i wrócić z powrotem z różnych osobistych powodów, ale nie jest wiadomo jakie teraz obowiązują zasady na granicy.
Ja, jak zawsze ze swojej strony, przyłożę starania, żeby przekazać Państwu pomocne informacje.

granica 1Co jest niezbędne dla przekraczania granicy?
W pierwszej kolejności powiem o zasadach przekraczania granicy dla tych obywateli Ukrainy, którzy posiadają PESEL z statusem UKR.
Posiadając numer PESEL, możemy dopiero złożyć wniosek o PROFIL ZAUFANY oraz uruchomić aplikację DIIA.PL (mObywatel). DIIA.PL jest niezbędna także dla dzieci powyżej 13 lat. Od niedawna istnieje również opcja dodania swoich dzieci do własnego DII. Mając PROFIL ZAUFANY i uruchomioną aplikację DIIA.PL będziecie mogli Państwo przekroczyć granicę bez większych problemów.
Dlaczego i do czego PROFIL ZAUFANY i DIIA.PL są potrzebne, mogą Państwo zapoznać się jeszcze raz w jednym z wydań gazety DZIENNIK NOWOGARDZKI w serii artykułów UŻYTECZNE DLA UKRAIŃCÓW, albo na stronie internetowej: https://nowogard.pl/ w zakładce Ukraina.

 


APLIKA 1Apeluję do zgłoszenia w punkcie kontrolnym na granicy, że Państwo posiadają aplikacje DIIA.PL i wyjeżdżają z Polski z zamiarem powrotu, i że nie wracacie jako turysta, a wjeżdżacie jako uchodźca od wojny na terenie Ukrainy.


Zasady przekraczania granicy dla
osób z STATUSEM UKR:
Aby obywatel Ukrainy, który posiada status UKR, miał możliwość bezpiecznie przekroczyć granicę z Polski do Ukrainy, powinien posiadać komplet dokumentów pozwalający na to. Najważniejsze są:
1. Ważny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy.
2. Pesel z statusem UKR.
3. Zaktualizowana aplikacja DIIA.PL
4. Akt urodzenia dziecka oryginał (jeśli osoba podróżuje z dzieckiem do 16r.)
5. Ważny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy dla dziecka.
6. Zaktualizowana aplikacja DIIA.PL dla dziecka (po 13 r. życia).
7. Oświadczenie - zgoda na wyjazd dziecka za granicę od jednego z rodziców (jeśli dziecko podróżuje tylko z jednym z rodziców).

Ostatni punkt 7. na czas wojny nie jest wymagany przez Straż Graniczną z ukraińskiej strony, ale zdarzają się wypadki, gdy jest ten dokument potrzebny. Zachęcam Was do sporządzenia takiego oświadczenia, żeby zaoszczędzić Wasz czas, a także uniknąć ewentualnych problemów na granicy.

OWIACZ 1Gdzie sporządzić oświadczenie - zgodę na wyjazd dziecka za granice?
Takiego rodzaju dokument jest wymagany przez Straż Graniczną tylko i wyłącznie z ukraińskiej strony. Najlepiej byłoby sporządzić go na Ukrainie u notariusza. Notariusz ma gotowe formularze i samodzielnie tworzy tekst takiego oświadczenia, Państwu pozostaje tylko podpisać ten dokument. W związku z sytuacją jaka istnieje, jest możliwość również udać się do Konsulatu Ukrainy (najbliższym dla mieszkających w Nowogardzie Konsulat Generalny Ukrainy znajduje się w Gdańsku) i tam złożyć wniosek o wydanie takiej zgody na wyjazd dziecka za granice. Ponadto, dbając o interesy Ukraińców, polscy notariusze wyrażają zgodę na poświadczenie Waszego podpisu na własnoręcznie sporządzonym tekście oświadczenia. Zwracam Państwu szczególną uwagę na to, że polscy notariusze nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za treść tekstu. Tekst ma być napisany w języku polskim. Później dokument ten można przetłumaczyć za pomocą tłumacza przysięgłego.

Ile można przebywać w Ukrainie?
Ze sprawdzonych źródeł wiemy, że osoby posiadające status UKR mogą wyjeżdżać z Polski na teren Ukrainy, gdy tam toczy się wojna, na okres maksymalny do 30 dni. Ważne jest pamiętać o tym! Gdyż wyjazd dłuższy nawet o jeden dzień spowoduje, że obywatel Ukrainy utraci status UKR, a to w konsekwencji oznacza, że dalszy legalny pobyt w Polsce nie będzie możliwy bez właściwych dokumentów, takich jak: wiza, karta pobytu, karta rezydenta lub biometria w międzynarodowym paszporcie. Oczywiście można ubiegać się o odzyskanie statusu UKR, ale to nie będzie już takie proste.  

Zasady dla osób bez STATUSU UKR:
Co do zasad przekraczania granicy osobom bez STATUSU UKR, to są niezmienne, czyli obywatel Ukrainy musi posiadać:
- dokument na legalny pobyt w Polsce
- albo korzystać z zasad bez wiz dla Ukraińców na terenie Unii Europejskiej.

Przypominam, że do tego jest również koniecznie potrzebny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy.
Gdzie wyrobić taki paszport, jeżeli Państwo jeszcze nie posiadają go - to pisałam w poprzednim artykule. Warto pamiętać, że obywatel Ukrainy, wjeżdżając do krajów Unii Europejskiej bez wizy, ma pozwolenie na pobyt na terytorium UE trwający nie dłużej niż 90 dni. Jak pragnie zostać dłużej, to jest zobowiązany ubiegać się o zalegalizowanie swego pobytu w danym kraju.

Szanowni Państwo, na dzisiaj to są wszystkie najważniejsze dla Was informacje, które dotyczą podróżowanie poza granice Polski np. na Ukrainę, o których koniecznie trzeba pamiętać.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim na Placu Wolności 1 w pok. 205.                        
W kolejnych artykułach przedstawię Wam inne przydatne informacje o Statusie UKR.  

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Знову всім привіт. У цій статті я хочу розповісти Вам про правила перетину кордону між Польщею та Україною.
Останнім часом я отримую від Вас багато питань щодо виїзду за межі Польщі, тому що багато людей хотіли б поїхати в Україну і повернутися з різних особистих причин, але невідомо, які зараз правила на кордоні.
Як завжди, я докладу всіх зусиль, щоб надати вам корисну інформацію.

Що необхідно для перетину кордону?
Насамперед розповім про правила перетину кордону для тих громадян України, які мають PESEL зі статусом UKR.
Маючи номер PESEL, ми можемо подати заявку на ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ і завантажити додаток DIIA.PL (mObywatel). Також DIIA.PL необхідний дітям старше 13 років. Нещодавно також з’явилася можливість додати своїх дітей до власного DII. З ДОВЕРЄНИМ ПРОФІЛЕМ і завантаженим додатком DIIA.PL Ви зможете без проблем перетинати кордон.
Навіщо і для чого потрібні PROFIL ZAUFANY і DIIA.PL, Ви можете знову дізнатися в одному з видань газети DZIENNIK NOWOGARDZKI в циклі статей КОРИСНО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, або на сайті: https://nowogard.pl/ в вкладці Україна. Наголошую, що потрібно повідомити на КПП, що Ви маєте додаток DIIA.PL і виїжджаєте з Польщі з наміром повернутися, а повертаєтесь не як турист, а в'їжджаєте як біженець від війни в Україні.

Правила перетину кордону для осіб зі СТАТУСОМ УКР:
Для того, щоб громадянин України, який має статус УКР, міг безпечно перетнути кордон з Польщі в Україну, він повинен мати пакет документів, що дозволяють це зробити. Найбільш важливими є:
1. Дійсний закордонний біометричний паспорт громадянина України.
2. PESEL зі статусом UKR.
3. Оновлений додаток DIIA.PL
4. Оригінал свідоцтва про народження дитини (якщо особа їде з дитиною до 16 років)
5. Дійсний закордонний біометричний паспорт громадянина України для дитини.
6. Оновлений додаток DIIA.PL для дитини (після 13 років).
7. Заява - згода на виїзд дитини за кордон від одного з батьків (якщо дитина їде лише з одним із батьків).

Останній пункт 7. не вимагають на українському кордоні під час війни, але є випадки, коли цей документ потрібен. Я закликаю Вас зробити таку заяву, щоб заощадити свій час і уникнути можливих проблем на кордоні.

Де оформити заяву - згоду на виїзд дитини за кордон?
Такий тип документів прикордонна служба вимагає лише з української сторони. Найкраще оформити його в Україні у нотаріуса. Нотаріус має готові бланки і самостійно складає текст такої заяви, Вам залишається лише підписати цей документ. У зв’язку зі сформованою ситуацією також можна звернутися до консульства України (найближче Генеральне консульство України для тих, хто проживає в Новогарді, знаходиться в Гданську) і подати заяву на отримання такого дозволу на виїзд дитини за кордон. Крім того, дбаючи про інтереси українців, польські нотаріуси погоджуються завірити Ваш підпис на власноруч виготовленій заяві. Звертаю увагу на те, що польські нотаріуси не несуть юридичної відповідальності за зміст тексту. Текст має бути написаний польською мовою. Пізніше цей документ може бути перекладений присяжним перекладачем.

Як довго можна перебувати в Україні?
З перевірених джерел ми знаємо, що люди зі статусом UKR можуть виїхати з Польщі в Україну, коли йде війна, максимум на 30 днів. Важливо пам'ятати про це! Тому, що поїздка довша навіть на один день призведе до втрати громадянином України статусу UKR, а це означає, що подальше легальне перебування в Польщі буде неможливим без відповідних документів, таких як: віза, карта побуту, карта резидента або біометрія в закордонному паспорт.і Звичайно, Ви можете подати заяву на відновлення статусу UKR, але це буде не так просто.

Правила для людей без СТАТУСУ УКРАЇНИ:
Що стосується правил перетину кордону для осіб без СТАТУСУ УКР, то вони незмінні, тобто громадянин України повинен мати:
- документ на легальне перебування в Польщі
- або скористайтеся правилами безвізу для українців у межах Євросоюзу.
Нагадую, що для цього також потрібен закордонний біометричний паспорт громадянина України.
Де взяти такий паспорт, якщо його ще немає – я писала у попередній статті. Варто пам'ятати, що громадянин України, який в'їжджає до Європейського Союзу без візи, має дозвіл на проживання на території ЄС не більше ніж на 90 днів. Якщо він хоче залишитися довше, він зобов'язаний подати заяву на легалізацію свого перебування в даній країні.   

Пані та панове, на сьогодні це вся найважливіша інформація для Вас щодо поїздок за межі Польщі, наприклад, в Україну, про яку Ви повинні пам’ятати.
З будь-якими запитаннями звертайтеся за телефоном 690 800 077 або до уряду міста за адресою Plac Wolności 1, каб. 205.
У наступних статтях я надам Вам іншу корисну інформацію про  Статус УКР.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських

Szanowni Państwo,
Od dnia dzisiejszego tj. od 21 lipca 2023 roku swoją pomocą i wsparciem dla obywateli Ukrainy będzie służyć  ponownie Pani Mariana Berezhnytska.
Pani Mariana tak jak do tej pory będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 1 oraz pod numerem telefonu 690 800 077
Serdecznie zapraszamy.

Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy artykuł dotyczył będzie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, czy też zdobycia danych kwalifikacji zawodowych przez cudzoziemca w swoim kraju. Wielu z Was zastanawiało się być może nie raz, jak tu w Polsce pracować w swym zawodzie, mając skończone np. studia i zdobyte kwalifikacje zawodowe na Ukrainie. Mam świadomość, że od samego początku przybycia do Polski większość z Was nie zdawała sobie sprawy, że tak długo będzie się toczyła ta straszna wojna i szukaliście dla siebie jakiekolwiek pracy, aby tylko mieć z czego żyć. Jednak coraz częściej słyszę od Was, że chcielibyście móc pracować w wyuczonym zawodzie?  Postaram się więc Wam pomóc w uzyskaniu jak najwięcej informacji w tym temacie.

KrystynaWiem, że są Ukraińcy, którzy już ubiegali się o nostryfikację swojego ukraińskiego dyplomu tu w Polsce. Jedną z tych Ukrainek była Krystyna Radkowska, która jak wszyscy pamiętacie, była moją poprzedniczką jako pełnomocnik Burmistrza do spraw polsko – ukraińskich. Skontaktowałam się z nią, aby opowiedziała, jak to ona sama składała wniosek o nostryfikację swojego dyplomu. Krystyna chętnie podzieliła się ze mną tą informacją, a teraz, dzięki temu artykułowi, przekazuję ją Państwu.

- Krystyno jakie masz wykształcenie?
- Skończyłam Lwowski Narodowy Uniwersytet, Wydział Języków Obcych, filologia angielska ze specjalnością nauczyciela języka i literatury angielskiej oraz hiszpańskiej.


- Gdzie ubiegałaś się o nostryfikację dyplomu jako cudzoziemka?
- W moim przypadku udałam się na Uniwersytet Gdański, ponieważ jest tam „iberystyka” (aut.- iberystyka – dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim). Uniwersytet Gdański 1Dodam, że wniosek składałam do Dziekana Wydziału, na którym jest prowadzony lub współprowadzony kierunek studiów przyporządkowany do dyscypliny naukowej, której dotyczył mój wniosek. Wykaz dyscyplin naukowych i przyporządkowanych do nich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim oraz formularze dokumentów znajdują się pod linkiem: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/biuro_ksztalcenia/dyplom-i-suplement/nostryfikacja-dyplomow na dole strony.
Inne użyteczne informacje i adres Uniwersytetu znajdziecie pod linkiem : https://ug.edu.pl


- Czy jest potrzebne tłumaczenie dyplomu?
- Tak, jeżeli Wasz dyplom jest w języku ukraińskim, to będzie potrzebne tłumaczenie na polski język (aut. - potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe).


- Ile kosztuje nostryfikacja dyplomu?
- Wartość nostryfikacji dyplomu cudzoziemca stanowi 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora. Opłatę należy uiścić w terminie wyznaczonym przez dziekana prowadzącego postępowanie nostryfikacyjne na rachunek bankowy Uniwersytetu albo w Kasie Uniwersytetu.

dyplom- Jakie dokumenty są niezbędne? 
- W celu przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany wniosek
2. dyplom, który ma być nostryfikowany (konieczny jest oryginał dyplomu),
3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - chodzi o indeks (konieczne są oryginały dokumentów),
4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca ukończył studia (konieczne są oryginały dokumentów),
5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia,
6. podpisaną klauzulę informacyjną. 


- Z jakimi trudnościami musiałaś się zmierzyć?
- Komisja nostryfikacyjna, na podstawie dostarczonych przeze dokumentów uznała mój dyplom oraz moje kwalifikacje i że mogę uzyskać tytuł „Magistra filologii angielskiej, specjalizacja - nauczyciel języka angielskiego”. Ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak wydział języków obcych (aut. - jest studium języka obcego), to musiałam dodatkowo zdać egzamin. Dobrze, że można było to zrobić zdalnie. W Polsce bowiem na każdy język trzeba posiadać oddzielny dyplom.


- Jakie są terminy?
Postępowanie nostryfikacyjne może trwać do 90 dni, od dnia złożenia wniosku. Ja jeszcze nie otrzymałam nostryfikacji swojego dyplomu, choć złożyłam mój wniosek dwa miesiące temu (aut. - 60 dni), więc trzymajcie za mnie kciuki!


- Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoim doświadczeniem. Krystyno jesteś naprawdę inspirującą osobą. Masz w sobie dużo energii i chęci do życia. Życzę Ci powodzenia we wszystkich Twoich poczynaniach i działalnościach. I oczywiście, wspólnie z naszymi czytelnikami, trzymamy za Ciebie kciuki!


Drodzy Przyjaciele, wydaje mi się, że udało mi się wraz z Krystyną przekazać Wam najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy nostryfikacji Waszych dyplomów.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim na Placu Wolności 1 w pok. 205.
W następnych artykułach przedstawię Wam kolejne, moim zdaniem, przydatne informacje.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Добрий день Пані та Панове. Сьогоднішня стаття буде стосуватися визнання диплому про вищу освіту, або отримання професійної кваліфікації іноземцем у своїй країні. Можливо, багато хто з Вас не раз задавався питанням, як працювати за фахом тут, у Польщі, закінчивши, наприклад, навчання та здобувши професійну кваліфікацію в Україні. Я знаю, що з самого початку Вашого приїзду до Польщі більшість із Вас не усвідомлювали, що ця страшна війна триватиме так довго, і Ви шукали собі будь-якої роботи, аби тільки було на що жити. Проте все частіше я чую від Вас, що Ви хотіли б мати можливість працювати за вивченою професією? Тому я постараюся допомогти Вам отримати якомога більше інформації на цю тему. Я знаю, що є українці, які вже подали документи на визнання свого українського диплому тут, у Польщі. Однією з цих українок була Христина Радковська, яка, як Ви всі пам’ятаєте, була моєю попередницею на посаді уповноваженої особи мера міста у польсько-українських справах. Я зв’язався з нею, щоб дізнатися, як вона  подала заяву на визнання свого диплому. Христина охоче поділилася зі мною цією інформацією, а тепер, завдяки цій статті, я ділюся нею з Вами.

- Христина, яка у Тебе освіта?
Я закінчила Львівський національний університет, факультет іноземних мов, англійська філологія за спеціальністю викладач англійської та іспанської мови та літератури.

– Куди Ти подавала документи на визнання дипломe  іноземця?
– У моєму випадку я звернулася до Ґданського університету, тому що там є «Іберистика» (авт. – Іберистика – відділ науки, що займається літературою, культурою, історією Іспанії та Португалії та мовами: іспанською та португальською). Хочу додати, що я подала заяву до декана факультету, де ведуть сферу навчання, закріплену до наукової дисципліни, до якої я звернувся. Перелік наукових дисциплін і суміжних галузей навчання в Гданському університеті, а також форми документів можна знайти за наступним посиланням:     https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/biuro_ksztalcenia/dyplom-i-suplement/nostryfikacja-dyplomow  внизу сторінки. 
Іншу корисну інформацію та адресу університету можна знайти за посиланням: 
https://ug.edu.pl

– Чи потрібен переклад диплому?

Так, якщо Ваш диплом українською мовою, Вам потрібен переклад на польську (авт. – потрібен завірений переклад).

– Скільки коштує визнання диплому?
- Розмір оплати визнання диплому іноземця становить 50% від основної заробітної плати доцента. Плата вноситься у строки, встановлені деканом, який проводить процедуру нострифікації, на банківський рахунок університету або до каси університету.

- Які документи потрібні?
- Для проведення процедури визнання диплому необхідно подати наступні документи:
1. заповнену та підписану заяву,
2. диплом, який визнається (потрібен оригінал диплому),
3. документи, що дозволяють оцінювати курс навчання, досягнуті результати навчання та тривалість навчання - йдеться про індекс (необхідні оригінали документів),
4. сертифікат, диплом або інший документ, на підставі якого абітурієнт закінчив навчання (необхідні оригінали документів) ),
5. довідка про місце та дату народження,
6. підписана інформація на обробку Ваших персональних даних.

- З якими труднощами Ти зіткнулася?
– Нострифікаційна комісія на підставі наданих мною документів визнала мій диплом і кваліфікацію та те, що я можу отримати звання «Магістр англійської філології, спеціалізація – вчитель англійської мови». Оскільки в Польщі немає кафедри іноземних мов (авт. – є вивчення іноземних мов), мені довелося складати іспит. Добре, що це можна зробити дистанційно. У Польщі для кожної мови потрібен окремий диплом.

– Які терміни нострифікації диплому?
- Процедура нострифікації може тривати до 90 днів з моменту подання заяви. Я ще не отримала  визнання мого диплому, хоча подала заявку два місяці тому (автор – 60 днів), тому тримайте за мене кулачки!

– Дуже дякую, що поділилися з нами своїм досвідом. Христина, Ти справді надихаюча людина. У Тебе є багато енергії та жаги до життя. Бажаю успіхів у всіх починаннях і справах. І звичайно, разом з нашими читачами тримаємо за Тебе кулачки! Шановні друзі, мені здається, що нам з Христиною вдалося надати Вам найважливішу інформацію, яка може бути корисною для визнання Ваших дипломів.    З будь-якими запитаннями звертайтеся за телефоном: 690 800 077 або в мерії за адресою Plac Wolności 1, каб. 205. У наступних статтях я надам Вам ще більше, на мій погляд, корисної інформації.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських

Międzynarodowy Paszport
Witajcie ponownie. W dzisiejszym artykule będzie o dokumencie, który pozwala nam przekraczać granice międzypaństwowe. Mowa oczywiście o paszporcie dla obywatela Ukrainy.  Wiadomo, że mnóstwo osób, uciekając przed straszną wojną, przyjechało do Polski bez biometrycznych paszportów, a chcieliby takie paszporty posiadać. Postaram się udzielić Państwu odpowiedzi na to pytanie: gdzie wyrobić paszport w Polsce?
O biometryczny paszport, który pozwoli obywatelom Ukrainy przekraczać granicę, można ubiegać się w Konsulacie Ukrainy w Polsce. Ponieważ mieszkamy w Województwie Zachodniopomorskim, to najbliżej taki konsulat mamy w Gdańsku. Poniżej podaję namiary na gdańską placówkę:

Konsulat Ukrainy w Gdańsku
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. +48-58-34-606-90,
http://gdansk.mfa.gov.ua 
Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 08:30-18:30


Jak umówić się na wizytę do Konsulatu Ukrainy:
Są dwa sposoby, aby się umówić na wizytę w Konsulacie Ukrainy w Gdańsku.
Pierwszy to rejestracja miejsca w kolejce online pod linkiem : https://online.mfa.gov.ua/application oraz drugi – to osobiście udać się do Gdańska i stanąć w kolejce w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od  9:00 do 13:00. Ja osobiście zachęcam do rejestracji online, bo to da Państwu pewność, że zostaniecie obsłużeni. Podobnie w kwestii już samego odbioru gotowego dokumentu musimy zarejestrować się w kolejce – od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 16:00.  Myślę, że nie warto ryzykować w tak ważnej sprawie.

Niezbędne dokumenty:
Trzeba zwrócić szczególną uwagę na komplet dokumentów jaki jest wymagany, ponieważ może się on różnic w zależności od tego, w jakim wieku jest wnioskodawca i tak:

 1. Dla osoby powyżej 16 roku życia
  1. Wypełniony wniosek zayava-pasport;
  2. Poprzedni biometryczny paszport (jeśli nie było to dowód osobisty) kopia i oryginał stron z oznaczeniem.
  3. Kopia dowodu osobistego obywatela Ukrainy (strony z oznaczeniem).
  4. Dokument potwierdzający legalność pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polski.  Jeden z nich to karta pobytu, wisa, pesel, meldunek, pozytywna decyzja, (oryginał i kopia).
  5. Zaświadczenie o rejestracji miejsca zamieszkania na Ukrainie (kopia).
  6. Numer rejestracyjny płatnika podatków (kopia).
  7. Potwierdzenie opłaty (539 zł).
  8. Kolorowe zdjęcie 10*15 (na białym tle 60 % twarzy) i 1 zdjęcie 3.5*4.5.
 2. Dla osoby niżej 16 roku życia
  1. Wypełniony wniosek zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf .
  2. Akt urodzenia dziecka (oryginał i kopia).
  3. Poprzedni biometryczny paszport (jeśli posiada) także / albo dowód osobisty (dzieci powyżej 14 roku życia) oryginał i kopia pierwszej strony.
  4. Paszport (dowód osobisty) rodzica, który składa wniosek (oryginał i kopia stron z oznaczeniem).
  5. Dowód osobisty (dzieci powyżej 14 roku życia) oryginał i kopia.
  6. Dokument potwierdzający legalność pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polski. Jeden z nich to karta pobytu, wisa, pesel, meldunek, pozytywna decyzja, (oryginał i kopia).
  7. Potwierdzenie opłaty (166 zł).
  8. Kolorowe zdjęcie 10*15 (na białym tle 60 % twarzy) i 1 zdjęcie 3.5*4.5.

   Warto też pamiętać, że obecność osobista dziecka jest konieczna dla dzieci od 12 roku życia.

Sprawdzenie statusu dokumentu:
Po udanym złożeniu niezbędnych dokumentów na paszport, wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie z indywidualnym numerem. Po tym numerze będzie można sprawdzić aktualny status dokumentu na portalu internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy pod linkiem -  http://passport.mfa.gov.ua

 • W polu IDENTYFIKATOR SESJI trzeba wpisać kod.
 • Status DOKUMENT PRZYBYŁ DO ZDU oznacza, że dokument jest w Konsulacie Ukrainy w Polsce i jest gotowy do wydania. Ważne jest to, że tylko z takim statusem można pojechać i odebrać biometryczny paszport.

Otrzymanie paszportu:
Jak pisałam powyżej, gdy już mamy informację, że DOKUMENT PRZYBYŁ DO ZDU, to dopiero wówczas można udać się do Gdańska po odbiór gotowego paszportu. Przypominam, że dokument możemy odbierać od poniedziałku do piątku od 15:00 do 16:00 nawet osobiście, jednak bezpieczniej i pewniej będzie zarejestrować się w kolejce po odbiór.

Moim zdaniem, warto skorzystać z tej możliwości, aby swobodnie poruszać się po Polsce, a uwierzcie jest co zwiedzać, bo jest tu wiele pięknych miast. 
Myślę, że warto z tej możliwości skorzystać i połączyć przyjemne z pożytecznym.

Drodzy Przyjaciele, mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się udzielić wystarczającej odpowiedzi na najważniejsze dla Was pytania dotyczące paszportu. Będę nadal zbierała użyteczne informacje dla Was i publikować je w moich artykułach.  W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 690 800 077 albo w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, na Placu Wolności 1, w pok. 205.

Zapraszam już dziś do kolejnego artykułu.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Вітаю Вас знову. Сьогоднішня стаття йтиме про документ, який дозволяє нам перетинати міжнародні кордони. Звичайно, мова йде про паспорт громадянина України. Відомо, що багато людей, тікаючи від страшної війни, приїхали до Польщі без біометричних паспортів, і вони хотіли б мати такі паспорти. Я спробую дати вам відповідь на таке питання: де виробити паспорт в Польщі?

Оформити біометричний паспорт, який дозволить громадянам України перетинати кордон, можна в Консульстві України в Польщі. Оскільки ми живемо в Західнопоморському воєводстві, у нас є найближче консульство в Гданську. Нижче наведені контактні дані для закладу в Гданську: 
Консульство України в Гданськ
вул. Bernarda Chrzanowskiego 60-A, 80-278 Gdańsk,
пошта:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
телефон +48-58-34-606-90,
http://gdansk.mfa.gov.ua
Дні та години роботи: понеділок-п'ятниця 08:30-18:30год.

Як записатися на прийом до консульства України:
Є два способи записатися на прийом до консульства України в Гданську.
Перший – зареєструвати своє місце в черзі онлайн за посиланням: https://online.mfa.gov.ua/application і другий – особисто поїхати до Гданська та стояти в черзі в понеділок, середу та п’ятницю з 9:00 до 13:00 год. Особисто я раджу Вам зареєструватися онлайн, оскільки це додасть Вам впевненості, що Вас обслужать. Так само, коли справа доходить до отримання готового документа, ми повинні записатися в чергу - з понеділка по п'ятницю з 15:00 до 16:00.  Думаю, що  не варто ризикувати  такою важливою справою. 

Необхідні документи:
Особливу увагу слід звернути на комплект необхідних документів, оскільки він може відрізнятися в залежності від віку заявника, а саме:

 1. Для особи після 16 років
  1. Заповнена заявка zayava-passport.png;
  2. Попередній біометричний паспорт (якщо це не було тоді  ID-картка) копія та оригінал сторінок з відмітками.
  3. Копія паспорта громадянина України (сторінки з відмітками).
  4. Документ, що підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща. Один з них – карта проживання, Visa, PESEL, реєстрація, позитивне рішення (оригінал та копія).
  5. Довідка про реєстрацію місця проживання в Україні (копія).
  6. Індефікаційний номер облікової картки платника податків (копія).
  7. Підтвердження оплати (539 злотих).
  8. Кольорове фото 10*15 (на білому фоні 60% обличчя) та 1 фото 3,5*4,5.
 2. б) Для особи до 16 років
  1. Заповнена заява zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf .
  2. Свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія).
  3. Попередній біометричний паспорт (за наявності) також / або ID-картка (діти після 14 років) оригінал та копія першої сторінки.
  4. Паспорт громадянина України (ID-картка) того з батьків, хто подає заяву (оригінал та копія сторінок з відмітками).
  5. Паспорт громадянина України (діти після 14 років) оригінал та копія.
  6. Документ, що підтверджує легальність перебування дитини на території Республіки Польща. Один з них – карта проживання, Visa, PESEL, реєстрація, позитивне рішення (оригінал та копія).
  7. Підтвердження оплати (166 злотих).
  8. Кольорове фото 10*15 (на білому фоні 60% обличчя) та 1 фото 3,5*4,5.

   Також варто пам'ятати, що для дітей від 12 років необхідна особиста присутність дитини.                                                                                                   

Перевірка статусу документів:
Після успішної подачі необхідних документів для оформлення паспорта заявник отримує довідку з індивідуальним номером. Завдяки цьому номеру Ви зможете перевірити поточний статус документа на сайті МЗС України за посиланням - http://passport.mfa.gov.ua

 • Ви повинні ввести код у поле ІДЕНТИФІКАТОР СЕСІЇ 
 • Статус ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ЗДУ означає, що документ знаходиться в консульстві України в Польщі та готовий до видачі. Важливо, що тільки з таким статусом можна піти за біометричним паспортом.

Отримання паспорта: 
Як я писала вище, коли ми вже матимемо інформацію, що ДОКУМЕНТ ПРИЙШОВ В ЗДУ, тільки тоді можна їхати в Гданськ забирати готовий паспорт. Нагадаю, що ми можемо забрати документ з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 16:00 год. Навіть в порядку живої черги особисто, але безпечніше і надійніше буде записатися в електронну чергу на видачу. 
На мою думку, варто скористатися можливістю вільно пересуватися Польщею, і повірте, тут є на що подивитися, адже тут багато красивих міст. Я вважаю, що потрібно використати шанс і поєднати приємне з корисним. 
Дорогі друзі, я сподіваюся, що в цій статті я змогла дати вичерпну відповідь на найважливіші для Вас питання щодо паспорта. Я й надалі буду збирати для Вас корисну інформацію та публікувати її у своїх статтях.
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання, зв’яжіться зі мною за номером телефону: 690 800 077 або в уряді міста в Новогарді, Plac Wolności 1, каб. №. 205.
Я вже сьогодні запрошую Вас до наступної статті.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських