Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2/22 godzin na czas określony.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie;
  • CV;
  • Kopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z autyzmem w tym z zespołem Aspergera zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową    nr 2 w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Żeromskiego 5, w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, ul. 3 Maja 6,   do dnia 28.03.2023 r. do godz. 9.00 dopiskiem na zamkniętej kopercie „Oferta pracy w SP-2 Nowogard”.

Dyrektor Szkoły
Ewa Żylak