Dyrektor Przedszkola nr 1 Niezapominajka w Nowogardzie zatrudni  psychologa w wymiarze 5,5/22 na rok szkolny 2022/20213.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie
2. potwierdzone kopie ukończonych studiów kierunkowych
3. CV
4. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ofertę wraz z dokumentami należy składać do dnia  14.07.2023r do godz. 10:00 w sekretariacie ZEAS przy ulicy 3-maja 6 w Nowogardzie. Dokumenty  spakowane w kopertę  z dopiskiem OFERTA PRACY  W PRZEDZKOLU NR 1

Dyrektor Przedszkola
Jolanta Bielska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni na czas określony od 01.09.2023r. do  31.08.2024r. nauczycieli na stanowisku:

  • nauczyciela EDB w wymiarze 1/18 etatu ;
  • psychologa w wymiarze 11/22 etatu;
  • nauczyciela do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych  w wymiarze 7/22 etatu;
  • nauczyciela oddziału przedszkolnego w wymiarze 24/22 etatu;
  • nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w wymiarze 20/20 etatu;
  • nauczyciela plastyki w wymiarze 8/18 etatu;
  • nauczyciela do zajęć rewalidacyjnych (kwalifikacje do pracy z uczniem z autyzmem w tym z zespołem Aspergera) w wymiarze 2/22 etatu,
  • surdopedagoga w wymiarze 2/22 etatu;
  • tyflopedagoga w wymiarze 2/22 etatu.