Hotel "Kamena" powiatowym obiektem kwarantanny

2020 07 31 kamenaInformujemy, iż dotychczasowy obiekt kwartanny (Specjalny Ośrodek Szkono-Wychowawczy w Nowogardzie) pod koniec czerwca został wyłączony z użytkowania ze względu na awarię wymagającą remontu. W zamian powiat wydzierżawił na cele kwarantanny zbiorowej prywatny hotel „Kamena” w Nowogardzie przy ul. 3 Maja. W obecnym obiekcie na kwarantannie przebywa 1 osoba.

Andrzej Sawicki

Urząd Miejski w Nowogardzie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawuirusa.

Urząd Miejski w Nowogardzie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawuirusa.

Od wtorku 7 lipca główne drzwi wejściowe Urzędu Miejskiego w Nowogardzie  będzie otwarte dla interesantów.                                         

Niestety jednak w związku z tym, że zagrożenie epidemiologiczne nie ustało, nadal należy zachowywać środki ostrożności i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

W szczególności osoby odwiedzające Urząd mają obowiązek:

 • noszenia maseczki,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

Zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie wyłącznie do sytuacji  gdy taka wizyta jest niezbędna.

Wszelkich płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy: 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nr konta Gminy Nowogard: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

- jeżeli jest taka możliwość prosimy załatwiać sprawy elektronicznie, adres skrytki: /95vh8g9klu/skrytka

- wszelkie informacje nadal można uzyskać telefonicznie albo w drodze e-mail. Nie przychodź do urzędu jeżeli wystarczy zadzwonić lub napisać,

 • Biuro Obsługi Interesanta: 91 39 26 200,
 • Biuro Podatków i Opłat:  91 39 26 217, 91 39 26 219 (kasa), 91 39 26 220
 • Sprawy Obywatelskie: 91 39 26 205, 91 39 26 212 (meldunki), 91 39 26 213,
 • Dowody osobiste: 91 39 26 215,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 91 39 26 230,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa: 91 39 26 225, 91 39 26 227
 • Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrz.: 91 39 26 229, 91 39 26 228,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 91 39 26 238, 91 39 26 239, 91 39 26 232, 91 39 26 242,
 • Wydział Roz. Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: 91 39 26 293, 91 39 26 233,
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych: 91 39 27 240.

- korespondencje do Urzędu nadal można zostawiać w skrzynce pocztowej, specjalnie dla tego celu zamontowanej na zewnątrz Urzędu,

- zachęcamy aby wizytę w Urzędzie umówić telefonicznie z urzędnikiem prowadzącym sprawę i przychodzić w umówionym terminie.

-do Urzędu powinna przychodzić wyłącznie osoba, która załatwia sprawę. Nie zabieramy na wizytę rodziny, kolegów, koleżanki itp.

Wejście do Urzędu będzie dozorowane. Osoba dozorująca wyposażona jest w bezdotykowy termometr, osoby wchodzące będą miały wykonany pomiar temperatury ciała. Prosimy również o stosowanie się do wskazówek i osoby dozorującej co przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wizyt w Urzędzie nie mogą składać osoby u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID – 19, a także osoby z występującymi objawami chorobowymi charakterystycznymi dla COVID – 19, takimi jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięsni i ogólne zmęczenie.

Obowiązujące ograniczenia stosowane są nie tylko dla bezpieczeństwa innych osób odwiedzających Urząd, stosujesz je również dla własnego bezpieczeństwa.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażaniaPrzed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Szczegóły na stonie https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Od poniedziałku 25 maja ruszają konsultacje dla uczniów klas VIII i tegorocznych maturzystów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji od 25 maja 2020 r. w związku ze zbliżającymi się egzaminami ósmoklasisty oraz maturami uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas IV liceum ogólnokształcącego będą mogli skorzystać z dobrowolnych konsultacji ze swoimi nauczycielami konsultacje maja pomóc uczniom przygotować się do egzaminów.

W dniu 22 maja 2020 r. kwestie sposobu organizacji konsultacji w szkołach zostały omówione na telekonferencji w której udział wzięli :

 • Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogardu,
 • Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
 • Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
 • Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • Leszek Becela – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,
 • Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,
 • Ewa Żylak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie,
 • Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
 • Bogdan Sobolewski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie,
 • Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce,
 • Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie,
 • Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie,
 • Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie,
 • Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie,
 • Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie. 

Czytaj więcej: Od poniedziałku 25 maja ruszają konsultacje dla uczniów klas VIII i tegorocznych maturzystów

Od poniedziałku 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla klas I – III

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji od 25 maja 2020 r. rodzice uczniów klas I – III szkół podstawowych powracający do swoich zajęć zawodowych po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, będą mogli zostawić swoje dziecko w szkole. Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Nowogard, zapewnią osobom zgłaszającym chęć powrotu swoich dzieci do szkoły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W dniu 22 maja odbyło sie spotkanie konsultacyjne w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania szkół od 25 maja. W spotkaniu przeprowadzonym w formie telekonferencji udział wzięli:

 • Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogardu,
 • Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
 • Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
 • Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1w Nowogardzie,
 • Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie,
 • Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie,
 • Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,
 • Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
 • Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce,
 • Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie,
 • Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie,
 • Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie,
 • Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie,
 • Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie.
 • Ewa Żylak- dyrektor Szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie
 • Bogdan Sobolewski- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie

Czytaj więcej: Od poniedziałku 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla klas I – III

Otwieramy Przedszkola!

Aby pomóc rodzicom, którzy zamierzają powrócić do pracy, po konsultacji z dyrektorami szkół i placówek i pozytywnej ocenie stanu przygotowań przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach do przyjęcia dzieci Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podjął decyzje o wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W spotkaniu przeprowadzonym w formie telekonferencji udział wzięli:

 • Krzysztof Kolibski – Zastępca Burmistrza Nowogardu,
 • Grzegorz Wasilewicz – Sekretarz Gminy,
 • Marcin Marchewka – Skarbnik Gminy,
 • Lilla Kaźmierowska – Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • Jolanta Bielska – dyrektor Przedszkola nr 1w Nowogardzie,
 • Ewa Wróbel – dyrektor Przedszkola nr 3 w Nowogardzie,
 • Elżbieta Majchrzak – dyrektor Przedszkola nr 4 w Nowogardzie,
 • Anna Łysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,
 • Piotr Kazuba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie,
 • Danuta Ziółkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce,
 • Renata Fusik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie,
 • Agnieszka Forgiel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie,
 • Karolina Jaklińska-Czyżak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie,
 • Tomasz Żelazowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie,
 • Józef Korkosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie.

Czytaj więcej: Otwieramy Przedszkola!

Kolejne maseczki rozdane!

Kolejne maseczki rozdane!
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla kontynując zainicjowaną na początku kwietnia akcję wspomagającą mieszkańców naszej gminy w walce z epidemią koronawirusa po raz kolejny rozdawał maseczki ochronne dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. W dniu dzisiejszym z maseczkami odwiedził Sąpolnicę, Strzelewo oraz Trzechel. W porozumieniu z sołtysami i zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem na tereny wiejskie zostanie przekazane 600 sztuk maseczek ochronnych. Część z sołectw samodzielnie podjęła się szycia maseczek na swoim terenie dzięki chętnym wolontariuszkom. Pozostała część otrzyma maseczki już uszyte przez panie, które dotychczas wspierały nas w tej akcji. Wszystkim za ofiarowaną pomoc składamy gorące podziękowania. Oprócz przkazania samych maseczek wizyta dała równiez możliwość spotkania się z mieszkańcami z terenów wiejskich, terenów, które zawsze są bliskie burmistrzowi. Dała możliwość bezpośredniego kontaktu i porozmawiania o życiu na wsi w trudnym dla wszystkich okresie.

Przypominamy, że jest to już trzecia taka akcja zorganizowana przez burmistrza Roberta Czaplę. Dwie poprzednie odbywały się na Placu Wolności w Nowogardzie, gdzie ogółem udało nam się rozdać około 7400 maseczek ochronnych. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że razem ponad podziałami możemy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Maseczki są oczywiście, całkowicie bezpłatne ale jeśli chcą państwo wesprzeć nasz nowogardzki szpital zachęcamy do dobrowolnych wpłat na numer konta: nr konta: 75 9375 1012 4200 3753 2000 0010 BS Goleniów Oddział Nowogard. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.