W dniach 10-11 lutego br. gościliśmy w naszym mieście delegację z miasta partnerskiego Kävlinge ze Szwecji. Przybyli do nas: Pia Almström-burmistrz, Roland Palmqvist-zastępca burmistrza, Mats Svedberg-kierownik Wydziału Administracji, Promocji i Współpracy Zagranicznej i Tomas Petersson – dyrektor ds. zagranicznych. Gości przyjęli Robert Czapla-burmistrz Nowogardu, Antoni Bielida-Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Damian Simiński-zastępca burmistrza. Wizyta miała na celu zapoznanie się z nowymi władzami naszego miasta oraz ustalenie obszarów dalszej współpracy.

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego Kävlinge ze Szwecji
Głównym punktem wizyty było spotkanie w ratuszu, podczas którego podsumowano pięcioletnią współpracę z miastem partnerskim Kävlinge, przedstawiono plany utworzenia Obszaru Intensywnego Gospodarowania w Nowogardzie oraz zaproszono miasto Kävlinge jako partnera do współpracy przy tworzeniu i realizacji projektu unijnego „Europa dla Obywateli”, działania dotyczącego "Tworzenia sieci miast partnerskich".

W spotkaniu uczestniczyli władze Nowogardu, zastępcy Przewodniczącego Rady Stanisław Saniuk i Mieczysław Laskowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Stefan Sitkowski, zastępca dyrektora Piotr Łąpieś oraz nauczyciele Jowita Pawlak, Mirosława Szymaniak oraz Ewa Balov. Dyrektor oraz nauczyciele z ZSP wraz z Krystyną Dwornik z Wydziału RLiF przedstawili gościom zasady działania programu „Europa dla Obywateli”, zaproponowali temat przewodni związany z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Podkreślili, że podczas przygotowania i realizacji projektu warto wykorzystać doświadczenia nowogardzkich uczniów w zakresie działalności Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw, kształcenia zawodowego i przygotowania do zawodu, wymienić doświadczenia w zakresie aktywności młodzieży w Młodzieżowych Radach Miejskich, poinformować o możliwościach pracy zawodowej i procedurach zakładania działalności gospodarczej w poszczególnych krajach. Planuje się zaangażować w realizację projektu lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców. Władze Kävlinge zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie, a wybrany temat przewodni uznali za bardzo trafny, innowacyjny oraz warty przygotowania i realizacji.

Krystyna Dwornik
Wydział RLiF