Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którzy posiadają w swoich zbiorach książki w języku polskim, przede wszystkich książeczki dla dzieci oraz powieści dla dorosłych (zwłaszcza kryminalne) i chcieliby przekazać je miastu partnerskiemu Heide, o przyniesienie ich do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do Biura Obsługi Interesanta (BOI), pok. nr 5, Plac Wolności 1, do dnia 25 maja 2011r. (środa) do godz. 15.30.
 
Z miastem Heide współpracujemy od 15 lat. W tym roku w bibliotece Stadtbücherei Heide utworzony jest nowy dział języka polskiego. Od października br. rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych z miasta Heide, organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy przedsięwzięć zwrócili się do nas, miasta partnerskiego, z prośbą o pomoc w zebraniu książek, które pomogą w nauczaniu języka polskiego. W zamian za to władze Heide przekazały nam kilkadziesiąt pozycji książek w języku niemieckim w czasie ich pobytu w dniach 29 kwietnia – 01 maja br.
 
Wszelkich informacji udziela: Krystyna Dwornik, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel. 91 39 26 233.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

W dniach 19-20 stycznia br., na zaproszenie Burmistrza Heide Ulfa Stecher, delegacja w składzie: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida oraz wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Laskowski uczestniczyli w uroczystościach miejskich miasta partnerskiego Heide.
Podczas tej wizyty delegacja z Nowogardu spotkała się przedstawicielami władz miasta, Rady Miejskiej oraz zapoznała się z funkcjonowaniem gminy. Burmistrz osbiście wraz z honorowym obywatelem Heide Heinrichem Schultz pokazali miasto, tereny handlowe, inwestycyjne i przemysłowe. W trakcie rozmów wymieniono się informacjami na temat funkcjonowania gmin w zakresie gospodarki, słuzby zdrowia.

Z wizytą w Heide

28 sierpnia br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie gościliśmy członków Związku Ojczyźnianego „Heimatverein” (Związku byłych mieszkańców Nowogardu) z zaprzyjaźnionego miasta z Niemiec z Heide. Grupa 50–osobowa wraz z przewodniczącą Związku Margrit Schlegel przybyła na kilka dni do Nowogardu, by zwiedzić nasze miasto i gminę. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie gości z Niemiec z Burmistrzem Nowogardu Kazimierzem Ziembą.

Goście z Heide 28 sierpnia 2007

Podczas spotkania pani Kazimiera Fecak omówiła działalność biblioteki i jej księgozbiór, a burmistrz przedstawił działania Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej oraz omówił plany na przyszłość w zakresie rozwoju naszego miasta.

Krystyna Dwornik
Wydział RLiF