przekazanie 1% z podatku PIT za rok 2019.25 września 2020 r. przed Izbą Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, w obecności Dyrektora placówki Pana Kazimierza Lembasa, przedstawicieli służby zdrowia, organizacji działających na terenie naszej gminy przy współudziale jednego z Fundatorów tj. Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie nastąpiło oficjalne przekazanie 1% z podatku PIT za rok 2019.

Jak wiadomo działalność Fundacji skupiona jest wokół ochrony i promocja zdrowia na terenie gminy Nowogard, kształtowania w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia a przede wszystkim wspieraniu nowogardzkiego szpitala.

Od 2005 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że uzyskała prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne.

Dzięki Państwu na rachunek fundacji z tytułu 1 % za rok 2019 wpłynęła kwota ponad 11,5 tys. zł

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają w całości przekazane na zakup bądź modernizację sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Jak poinformował podczas spotkania Dyrektor Nowogardzkiego Szpitala Pan Kazimierz Lembas kwota zebrana z tytułu 1% podatku za 2019 zostanie przeznaczona na zakup Holterów.

Wszystkim Państwu, którzy przekazali 1% podatku na Fundację ZDROWIE serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Marta Pińkowska
Prezes SFOM ZDROWIE

Twoje zdrowie to podstawa

 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy oraz współfinansowaniu ze środków gminy Nowogard zaprasza Panie na bezpłatne badania dotyczące wczesnego wykrycia zmian nowotworowych narządów rodnych, w tym raka jajnika.  

Zadanie wpisuje się w działalność statutową Fundacji oraz było zaplanowane w harmonogramie działań na rok 2020. Skierowane jest do kobiet w wieku 25+ z terenu naszej gminy. Oprócz badań laboratoryjnych Panie będą miały zapewnioną konsultację lekarską w celu weryfikacji wyników badań. Konsultacje poprowadzi lekarz specjalista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Metodyka badań polega na badaniu krwi w kierunku markera Ca125, obecnego w nabłonku następujących narządów: jajnika, trzustki, pęcherza żółciowego, żołądka, oskrzeli, nerki oraz okrężnicy. Występuje również w zwiększonych ilościach w płynie owodniowym, mleku matki i surowicy kobiet w ciąży. 

CA 125 to glikoproteina, antygen nowotworowy, który pojawia się często na powierzchni zmienionych nowotworowo komórek jajników. Tym samym stanowi marker raka jajnika.

Wysoki poziom jego stężenia występuje u 80 proc. kobiet z diagnozą tego rodzaju nowotworu. Określenie CA 125 na początku leczenia pozwala szańcować szanse na szybkie i, co ważne, trwałe wyleczenie. Antygen CA 125 występuje również w prawidłowych tkankach, przede wszystkim narządu rodnego. Dlatego obecny jest w organizmie także w stanach fizjologicznych, czyli nieobjętych chorobą. Stąd uzasadniona staje się specjalistyczna konsultacja lekarska.

 Program badań rusza od 15 lipca b.r. a jego liczba jest ograniczona do 90 osób .

Dlatego serdecznie zapraszam Panie w terenu gminy Nowogard w wieku 25 + do wzięcia udziału w badaniach.

 Pamiętajmy! W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Marta Pińkowska
Prezes Fundacji
Szczegółowe informacje pod nr tel. 793-555-678

Pierwsza pomoc - TAK! Potrafię!
22 marca w Nowogardzkiej Bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zdrowotnej wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania, którego głównym organizatorem był Uniwersytet III Wieku zostały omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, przede wszystkim podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonania prawidłowych czynności przed przybiciem lekarza. W razie wypadku to często pierwsze minuty decydują o życiu poszkodowanego i to od nas potencjalnych świadków wypadku, od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie. Uczniowie, wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie pod okiem swoich opiekunów zaprezentowali i odegrali scenki rodzajowe ukazując sposób wykonywania czynności reanimacyjnych. Zaprezentowali „krok po kroku” jak należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Seniorzy mogli ponadto poćwiczyć sami próbując swoich sił i umiejętności.