Pierwsza pomoc - TAK! Potrafię!
22 marca w Nowogardzkiej Bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zdrowotnej wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania, którego głównym organizatorem był Uniwersytet III Wieku zostały omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, przede wszystkim podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonania prawidłowych czynności przed przybiciem lekarza. W razie wypadku to często pierwsze minuty decydują o życiu poszkodowanego i to od nas potencjalnych świadków wypadku, od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie. Uczniowie, wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie pod okiem swoich opiekunów zaprezentowali i odegrali scenki rodzajowe ukazując sposób wykonywania czynności reanimacyjnych. Zaprezentowali „krok po kroku” jak należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Seniorzy mogli ponadto poćwiczyć sami próbując swoich sił i umiejętności.

Oczyszczanie organizmu
     13 marca w Nowogardzkiej Bibliotece odbyło się spotkanie z cyklu „Klubu Zdrowia w Bibliotece zorganizowane we współpracy z Samorządową Fundacją Opieki Medycznej „Zdrowie”. Tym razem gościliśmy Panią Lidię Szłowieniec – technologa żywności z Wrocławia.

    Liczna publiczność, która przybyła na spotkanie powitała Panią Lidię gorącymi brawami sprawiając jej tym wielką przyjemność. Prelegentka, po krótkim przywitaniu się z gośćmi, zaczęła swój wykład na temat oczyszczania organizmu.

    Pierwszym punktem wykładu były przyczyny zanieczyszczenia naszych narządów wewnętrznych i ich najczęstsze skutki czyli choroby cywilizacyjne (choroby serca, nowotwory, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, depresja). Pani Lidia dokładnie przedstawiła funkcjonowanie naszych organizmów oraz skąd biorą się nasze problemy ze zdrowiem i złe samopoczucie. Starała się uświadomić  jak ważna w naszym życiu jest dieta i nasz tryb życia. Stres, szybkie tempo życia, „śmieciowe jedzenie”, leki, które przyjmujemy – wszystko sprawia, że czujemy się coraz bardziej zmęczeni, nerwowi i osłabieni.

spotkanie z Panią Lidią SzłowieniecSamorządowa Fundacja Opieki Medycznej "ZDROWIE" we współpracy z Biblioteką Miejską w Nowogardzie organizuje w ramach Klubu Zdrowia prelekcje poświęcone tematyce prozdrowotnej.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu
Prezes SFOM "Zdrowie" Marta Pińkowska

ZDROWIE dla każdego!

ZDROWIE dla każdego!
23 lutego 2017 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” podpisała z gminą Nowogard umowę o dotację na realizację zadań zaplanowanych w 2017 roku.

Dzięki tym środkom będziemy mogli w dalszym ciągu prowadzić działania w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard mając na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej oraz kształtując w społeczeństwie aktywne postawy prozdrowotne poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

W ramach otrzymanych środków zostaną przeprowadzone następujące działania: