Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ZDROWIE w związku z koniecznością zamieszczania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz na stronie internetowe Fundacji zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji za 2022 rok podaje link do złożonych sprawozdań.

Po przekierowaniu na stronę NIW: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl prosimy o wpisanie w filtrze KRS Fundacji: 0000207800.