2016/05/31_kolejne_miliony
W środę, 25 maja br., Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisali umowę realizacji Kontraktu Samorządowego, którego wartość wsparcia ze środków unijnych (RPO WZ 2014-20200 przekroczy 7,3 mln zł (wartość zaplanowanych przedsięwzięć to blisko 8,7 mln zł). W imieniu gminy Nowogard ww. umowę podpisał burmistrz Robert Czapla. Pozyskane w ten sposób pieniądze, zostaną zainwestowane w realizację dziewięciu najważniejszych projektów, obejmujących rozbudowę infrastruktury terenów inwestycyjnych, modernizację infrastrukturę szkół i wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Do realizacji kontraktu przystąpiły cztery samorządy: Gmina Nowogard (lider kontraktu), Gmina Maszewo, Gmina Osina oraz Powiat Goleniowski. Włodarze tych samorządów wspólnie opracowali koncepcję, w której zawarto dziewięć projektów priorytetowych wzmacniających głównie sferę edukacyjną.

Nowogardzkie projekty

Gmina Nowogard, w ramach kontraktu, chce wybudować sieć wodno-kanalizacyjna na terenie nowogardzkiej podstrefy ekonomicznej oraz utworzyć doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gminy Nowogard.

Podpisanie Umowy Kontraktu Samorządowego przez wszystkich partnerów (burmistrz Nowogardu Robert Czapla, wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn, Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz oraz Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Stanisławski), to kolejny krok ku procesowi pozyskania środków w kwocie łącznej 7 389.728,30 zł, z czego gmina Nowogard może na realizację swych zadań pozyskać kwotę 3 051.802 zł (to stanowi 41,3% całości kwoty dofinansowania). W tej chwili jest to najwyższa kwota pozyskana jednorazowo środków unijnych przez naszą Gminę. Środki te zostały zarezerwowane, zaś poszczególne Gminy, zgodnie z zapisami Umowy Kontraktu Samorządowego, mają teraz 6 miesięcy na złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej, która będzie poddawana ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami w ramach drugiego etapu konkursu.

Przypomnijmy, że pierwszym etapem było podpisanie, 29 października 2015 r., przez burmistrza Roberta Czaplę umowy partnerskiej m. in. na inwestycje gospodarcze na terenie gminy Nowogard, i wszystko to w ramach tzw. Kontraktu Samorządowego.

Czym jest Kontrakt Samorządowy?

Kontrakt Samorządowy to nowe podejście do finansowania projektów w ramach funduszy unijnych. Jest to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. W naszym przypadku są to trzy gminy z terenu powiatu goleniowskiego, zaś dodatkowym partnerem jest samorząd powiatu goleniowskiego. Rolą Kontraktu jest przede wszystkim pobudzanie rozwoju lokalnego i regionalnego, dzięki środkom finansowym pozyskanym ze źródeł zewnętrznych (fundusze unijne). Wpisując dane przedsięwzięcie w Kontrakt Samorządowy, każdy z partnerów, wykazując zgodność swojego projektu z celami pozostałych partnerów, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie własnego projektu w procedurze konkursowej, co skutkować może większym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania.
To kolejne pieniądze unijne pozyskane przez burmistrza Nowogardu dla Gminy. Wraz z tymi pieniędzmi będzie to już kwota 11.584.793,68 zł i to zaledwie w półtora roku (2014 - 2018). Ta kwota jest kolejnym przykładem tego, że pomimo obniżenia przez radnych burmistrzowi o 50% pensji i nie poparciu przez nich uchwały udzielającej mu absolutorium, to burmistrz Robert Czapla nadal robi swoje dla dobra mieszkańców gm. Nowogard.

Piotr Suchy