Kontynuacja programu Zdrowe powietrze w 2021 roku
Wraz z ostrymi mrozami wzrósł poziom zanieczyszczenia powietrza w naszej Gminie przez dym wydobywający się z kominów. Wszyscy chcemy się ogrzać, to oczywiste, ale ogrzewając dom czy mieszkanie należy mieć na uwadze zarówno nasze środowisko jak i własne zdrowie.

Przypomnijmy, że pierwsze umowy w ramach programu „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” zostały podpisane przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę w 2019 r. Zainteresowanie programem jednak nie gaśnie, a właściciele mieszkań i domów, którzy biorą w nim udział, od 2 lat otrzymują pieniądze w postaci dotacji na zakup nowego pieca i części nowej instalacji grzewczej. Jednorazowa dotacja wynosi nie więcej niż 3 tysiące złotych dla domów i mieszkań oraz 5 tysięcy złotych dla budynków wielorodzinnych, posiadających wspólną kotłownię. Dotacja stanowi 50 % kosztów związanych z zakupem pieca i instalacji grzewczej, jednakże nie obejmuje zwrotów kosztów za inwestycje zrealizowane przed podpisaniem umowy.

Z programu w przeciągu dwóch ostatnich lat skorzystało już łącznie 80 rodzin domostw w naszej Gminie. Od 15 stycznia tego roku, można ponownie składać wnioski, które jak poinformował nas wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska licznie spływają do Urzędu.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z programu abyśmy mogli konsekwentnie wspólnie polepszać jakość powietrza w naszej Gminie.

Warto zauważyć, iż dotacji podlegają wszelkie innowacyjne rozwiązania i piece grzewcze nowych technologii. To nie tylko piece gazowe, ale też piece na olej opałowy czy piece zasilane prądem elektrycznym.

Program „Zdrowe powietrze” ma na celu eliminację pieców „kopciuchów”, w których niestety często spalane są wszelkie odpady. W tym miejscu należy poinformować, iż obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Zgodnie z ustawą o odpadach z 2012 roku spalanie odpadów stanowi wykroczenie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie, kiedy paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie swoje i wszystkich dookoła, którzy są zmuszeni oddychać zanieczyszczonym powietrzem, prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych. Podczas spalania odpadów powstają toksyczne substancje, które wydobywając się z kominów są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Bądźmy więc odpowiedzialni. Zadbajmy razem o nasze zdrowie i środowisko!

Ewa Brzykcy