burmistrz Robert CzaplaW dniu 21 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard" podpisana przez Burmistrza Nowogardu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dofinansowania wynosi 55.542,00 zł.

W dniu 8 września 2020 r. burmistrz Nowogardu wystąpił z zapytaniem ofertowym do firm. Firma wyłoniona w drodze przetargu dokona demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowych. Łącznie z terenu gminy może zostać usunięte 116,27 Mg wyrobów zawierających azbest. Wpłynęło 49 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard, w tym 7 na demontaż i 42 na odbiór i utylizację płyt azbestowych.

Po raz kolejny Burmistrz Robert Czapla pragnie wesprzeć mieszkańców w tym trudnym temacie jakim jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dzięki staraniom Burmistrza sukcesywnie zmniejsza się ilość azbestu w naszej gminie, a tym samym oddziaływanie tego niebezpiecznego odpadu na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem, termin składania ofert do dnia 23.09.2020r do godzi. 12:00 .

Anna Stokłos

Burmistrz Robert Czapla dotrzymuje słowa - wniosek o dotację na usuwanie azbestu złożony!18 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych. Chodzi łącznie o ponad 115 ton wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 6460 m2, zaś koszt całej operacji to 55 518 zł.

Projekt realizowany będzie na 50 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowogard.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki to odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.

Paweł Botarski.

eternit azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r."
Termin składania ofert upływa 17 października 2019 r.  o godz. 12:00.
Więcej informacji na http://bip.nowogard.pl/strony/10871.dhtml

Magdalena Bednarek