LAURY CISOWE ZA LATA 2020/21/22
W czwartek 04 kwietnia br., obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza Nowogardu Roberta Czapli udział wzięli członkowie Kapituły:  radny Rady Miejskiej w Nowogardzie Stanisław Saniuk, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska, Adam Fedeńczak, Franciszek Karolewski, Cezary Komisarz, Waldemar Pędziszczak, Zdzisław Szmit oraz Urszula Kluczewska pracownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.

W toku obrad, Kapituła ustaliła, iż uroczyste wręczenie wyróżnień „Lauru Cisowego” za lata 2020, 2021 i 2022 nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Przyczyną rozłożonego na trzy lata zakresu czasowego jest przerwa spowodowana pandemią COVID-19. Dodatkowo, Kapituła poszerzyła swój skład o Panią Beatę Piątak, która z zadowoleniem wyraziła zgodę na dołączenie do Kapituły.