barszczNa polecenie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, corocznie przeprowadzana jest akcja likwidacji i ograniczenia występowania na terenie gminy barszczu Sosnowskiego.

Roślina ta jest niebezpieczna dla zdrowia, dlatego w kontakcie z nią należy zachować szczególną ostrożność i unikać zetknięcia skóry z sokiem z jej liści czy pędów – przypomina burmistrz. Roślina jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia. Powoduje także degradację środowiska przyrodniczego.

Robert CzaplaW dniu 30 kwietnia 2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim reperezentowanym przez Magdalenę Zarębską - Kuleszę Kuratora Oświaty, na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard. W ten sposób pozyskał na ten cel około 150 tysięcy złotych. Termin wykorzystania środków jest ustalony do dnia 31 grudnia 2019r. Dzięki takim działaniom dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Pozyskane pieniadze umożliwią dostęp do bezpłatnych podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2019 05 09 czapla 2019 05 09 75

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „ Opieka 75 +” na rok 2019
W związku z tym, Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na pierwsze półrocze 2019 r. w kwocie 24.310,00 zł na usługi opiekuńcze.
Od 01.01.2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, program jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej jak było w roku 2018, ale także do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Jesteśmy dla ludziBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie pozyskali fundusze wys. 384.536,43 zł w ramach działań Programu Operacyjnego – 2.5 Wiedza, Edukacja, Rozwój Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych , która będzie polegała na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki takiej modernizacji poprawi się sprawność obsługi klienta. Projekt będzie realizowany od 01.04.2019r do 30.04.2020.