wniosek wiejskieW środę 5 lipca 2017 r. Burmistrz Robert Czapla podpisał wniosek o dofinansowanie projektu, dzięki któremu mieszkańcy: Krasnołęki, Długołęki, Olchowa, Lestkowa, Miętna Wołowca i Sikorek mają szanse na kolejne inwestycje w swoich miejscowościach.

Projekt dotyczy inwestycji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, i tak:

  • w Krasnołęce – budowa świetlicy wiejskiej (koszt: 169 413,62 zł).

  • w Długołęce – wyremontowanie budynku gospodarczego z zapewnieniem zaplecza sanitarnego (koszt: 71 882,06 zł).

  • w Olchowie- wybudowanie mola nad jeziorem (koszt: 132 531,75 zł).

  • w Lestkowie – wybudowanie placu zabaw dla dzieci (koszt: 70 843,63 zł).

  • w Miętnie - wybudowanie placu zabaw dla dzieci (koszt: 55 776,46 zł).

  • w Wołowcu – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej (koszt: 47 775,28 zł).

  • w Sikorkach - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego (koszt: 21 386,70 zł).

Całkowita wartość wszystkich inwestycji wynosi 569.609 zł. z czego z Unii Europejskiej możemy pozyskać zwrot kosztów inwestycji - 362.442 zł.

Planowany termin podpisania umowy na dofinansowanie projektu to październik 2017 r., a wykonanie inwestycji to połowa roku 2018 r.

Burmistrz Robert Czapla zabiegał również o wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu, na który mieszkańcy sołectwa czekają tyle lat. Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami, Burmistrz zdaje sobie sprawę, jak ważna to dla nich inwestycja. Niestety, w tym roku Urząd Marszałkowski w Szczecinie ustanowił limit inwestycyjny w kwocie 633.000 zł na jedną gminę, a kosztorys wykonania świetlicy wynosi aż 665.779 zł, co uniemożliwia w tym naborze złożenie wniosku dla Wyszomierza.

- Jest to pierwsza tego typu sytuacja, gdzie odbiera się burmistrzom czy wójtom prawo do swobodnego decydowania, na co chcą złożyć wniosek. Osobiście podczas spotkań z mieszkańcami Wyszomierza wielokrotnie pytałem, co dla nich jest najważniejsze i zawsze słyszałem odpowiedź, że nowa świetlica. Zależało mi na tym, aby i ta inwestycja mogła być wspisana w ten wniosek. Jednak wprowadzony przez Urząd Marszałkowski limit automatycznie skreślił z listy budowę świetlicy w Wyszomierzu, ponieważ przekracza ustaloną odgórnie kwotę. To sprawia, że nadal będę zabiegał o dofinansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych tak, aby mieszkańcy Wyszomierza mieli w końcu swoją upragnioną świetlicę. - powiedział nam burmistrz Robert Czapla. (ps)