2015 09 09 plakat wyzynyW nowogardzkich placówkach oświatowych w latach 2012-2015 trwała realizacja projektu unijnego pod tytułem „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to - 2 846 161,00 zł. Projekt obejmował 10 szkół podstawowych i 3 gimnazja.
Burmistrz Nowogardu pozyskał dodatkowe środki finansowe na dalszą realizację tego projektu. Dodatkowa część projektu realizowana będzie w dziesięciu Szkołach Podstawowych w terminie od września 2015r. do grudnia 2015r.

Tym razem działania w projekcie podzielone są na trzy zadania : Zadanie 1 : Przyroda i matematyka – skuteczne uczenie SP, Zadanie 2 : Czytanie, pisanie i rozumowanie SP i Zadanie 3: Blok języków nowożytnych- język angielski SP. Suma dofinansowania dodatkowej części projektu to 210 440 zł . Całkowita kwota projektu wynosi zatem 3 056 601,00 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych szkół gminy Nowogard w obszarach wsparcia edukacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik pracy z uczniem, metod aktywizujących oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Specjalista ds. Promocji i PEFS
Piotr Kazuba