Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert  na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku”
Termin składania ofert do 4.10.2023 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl