gallery1
Czek na blisko 50 tys. zł. odebrał burmistrz Robet Czapla wraz z wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Nowogardzie Ingą Szymańską-Głowicką, dzięki czemu dojdzie do utworzenia dla uczniów II LO w Nowogardzie nowoczesnej ekopracowni, w której będą mogli nie tylko przyswajać wiedzę ekologiczną ale również samodzielnie prowadzić badania nad stanem jakości powietrza, wody i gleby w okolicy naszego miasta. Uroczyste wręczenie czeków odbyło się 26 lipca w Dobrej.

Ekopracownie finansowane są w realizowanym w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000 zł., a wkład własny w wysokości 5000 zł. został zabezpieczony przez Burmistrza Nowogardu.