zielona laweczkaZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

W projekcie można uzyskać grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów miniogrodu. Maksymalna wysokość grantu wynosi:

  • 3000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji;
  • 2500 zł dla miniogrodów bez obiektów mikroretencji.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły sąsiedzkie czyli grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd swojego osiedla. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem projektu.

STRONA PROJEKTU
Na stronie zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji konkursu tj. regulamin, terminarz i formularze. Strona jest również małą encyklopedią wiedzy dotyczącej urządzania terenów zieleni w osiedlach miejskich.. Można zapoznać się z inspiracjami przygotowanymi przez studentów architektury krajobrazu, jak również z katalogiem prac przedstawiających ciekawe projekty form podwórkowych, które można wkomponować w przestrzeń publiczną. Pomocne będą również wskazówki dla uczestników projektu. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki materiały gdzie znajdują się instrukcje oraz materiały promocyjne projektu.

Na etapie składania wniosku nie ma konieczności wysyłania żadnych dokumentów drogą pocztową – cała komunikacja odbywa się online.WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ I DO 1 CZERWCA 2023 R. PRZESŁAĆ WNIOSEK O GRANT.