2023 03 17 wnioski16 marca 2023 r. Burmistrz Robert Czapla złożył 5 wniosków o dofinansowanie w ramach w konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty sołeckie 2023".
Kwota środków do pozyskania to 15 tysięcy złotych na każdy projekt/ każde sołectwo. Z propozycją udziału w tegorocznym konkursie wystąpiły do Burmistrza sołectwa: Karsk, Długołęka, Żabowo, Słajsino i Lestkowo.
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem konkursu jest wyróżnienie gmin, sołectw, podejmujących szczególnie wartościowe inicjatywy na rzecz wspierania rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.
W konkursie wyłonionych zostanie 180 sołectw,  przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów.
O wynikach poinformujemy wkrótce.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Nowogardzie