Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najemcom lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wykonują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia widać grupy osób pracujących na naszych ulicach przyczyniających się do podnoszenia estetyki naszego miasta i gminy.

hakanie i grabienie liści ścieżki i terenów zielonych przy siłowni przy ul. Ludwika Waryńskiego
hakanie i grabienie liści ścieżki i terenów zielonych przy siłowni przy ul. Ludwika Waryńskiego

 

 

 

 

 

hakanie i sprzątanie ścieżki pieszo rowerowej - ul. Promenady
hakanie i sprzątanie ścieżki pieszo rowerowej - ul. Promenady

 

 

 

 

 

 

porządki gminne przy budynku gminnym PSS ul. 3 Maja 40porządki gminne przy budynku gminnym PSS ul. 3 Maja 40

 

 

 

 

 

 

wymiana znaków drogowych
wymiana znaków drogowych