Budowa kwatery składowiska odpadów
6 września br., burmistrz Robert Czapla wraz z Stanisławem Wziątkiem członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego odwiedzili na zaproszenie Jacka Chrzanowskiego (prezesa zarządu) Celowy Związek Gmin R-XXi w Słajsinie. Celem spotkania były rozmowy w sprawie istniejących i nowych projektów inwestycyjnych. Obecnie na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie postępują prace związane z budową nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard". Powierzchnia nowo wybudowanej kwatery: 6,25 ha. Pojemność: 574.000 m3. Przewidywany czas eksploatacji: 14 lat. Wartość inwestycji 14.659.140,00 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie pożyczki na zadanie inwestycyjne.

 

drzewa tlenowe
W ramach prowadzonej przez Celowy Związek Gmin R-XXI inwestycji polegającej na budowie kwatery składowania odpadów w Słajsinie przewidziano urządzenie pasa zielni ochronnej. Mając na uwadze zarówno ochronę środowiska, jak i walory przyrodnicze, związek dokona nasadzeń 423 drzew z gatunku OXYTREE oraz wybuduje niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na powierzchni 1,2 ha. Planuje się wykonanie trzech rzędów nasadzeń. Drzewa tlenowe uchodzą w Polsce za rewelację ostatnich lat. Drzewo rośnie nieprawdopodobnie szybko (w porównaniu z krajowymi gatunkami), ma efektowne, duże liście i jest świetnym pochłaniaczem dwutlenku węgla. W kraju powstają całe plantacje oxytree uprawianych pod produkcję drewna. Można je także uprawiać w ogrodzie. Szybko rosnąca ściana zieleni, dodatkowo oczyszczająca powietrze, to wręcz idealna ochrona dla okolicznych mieszkańców.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp
Ponadto na terenie zakładu ruszyła budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.