2018/10/27_Burmistrz_Pomerode_wizyta
Ponad rok temu, nasze miasto odwiedził z żoną Michel Gustmann z Brazylii z miejscowości Pomerode. Jest on prawnukiem byłych mieszkańców Konarzewa (Kniephof, Kreis Naugard) – Johann Fridrich Wilhelm Gustmann i Dorothea Charlotte Emilie Suer. Przyjechał wówczas do Nowogardu, ponieważ tworzy historię rodziny i chciał odwiedzić rodzinne strony jego przodków, którzy wyemigrowali całą rodziną do Brazylii 10 kwietnia 1860 r., na statku Lord Brougham. Nie była to jednak jedyna rodzina, która z tych terenów wyemigrowała. Wówczas też wyjechało wiele rodzin z Jarchlina, Konarzewa, Kulic i z Nowogardu. Dla obecnych na spotkaniu, w którym wziął udział również burmistrz Robert Czapla, informacja ta była dużym zaskoczeniem. Na zakończenie tego spotkania, burmistrz złożył na ręce gości z Pomerode zaproszenie do spotkania dla Burmistrza Pomerode.

26 października 2018 roku doszło do pierwszego i historycznego spotkania burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z burmistrzem Pomerode Ércio Kriek, który specjalnie na to spotkanie przyleciał z Brazylii. Burmistrz (Prefeito) Pomerode na początku przekazał burmistrzowi Robertowi Czapli pozdrowienia od rodziny Gustmann, którzy po powrocie do Brazylii podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu u nas oraz o gorącym i serdecznym przyjęciu przez władze Nowogardu.

Rozmowa toczyła się w dwóch językach. Panowie burmistrzowie rozmawiali między sobą w języku angielskim, lecz w szerszym gronie posługiwano się językiem niemieckim, rolę tłumacza pełnił Szymon Pilipczuk. Rozmowa trwała ponad 2 godziny. Była to okazja do wzajemnego poznania się i przedstawienia miast i regionów, które obaj burmistrzowie reprezentują.

Burmistrz Pomerode Ércio Kriek na zakończenie spotkania zwrócił się do burmistrza Roberta Czapli, że celem jego wizyty w Nowogardzie jest pragnienie nawiązania stałych relacji, jako miasta partnerskie. Nowogard i jego okolice to ziemie, skąd pochodzą przodkowie dzisiejszych mieszkańców Pomerode i obecnie mają oni możliwość odwiedzania tych ziem, aby poznać swoje korzenie. Warto by więc było, aby ta współpraca i wymiana na niwie kulturalnej, historycznej i turystycznej była realizowana w formie miast partnerskich. Ustalono, że podjęte zostaną działania do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Nowogardem a Pomerode.

Tradycyjnie wymieniono się pamiątkami symbolizującymi oba miasta. Dodatkowo burmistrz Pomerode Ércio Kriek wręczył burmistrzowi Robertowi Czapli zaproszenie do odwiedzin Pomerode w dniach 9-21 stycznia, kiedy to miasto obchodzi swoje święto. Podobne zaproszenie zostało wystosowane przez naszego włodarza dla Burmistrza Pomerode na 30 kwietnia 2019 r., kiedy to będziemy obchodzić urodziny Nowogardu, czyli 710 rocznicę nadania praw miejskich (30 kwietnia 1309 r.).

- Kiedy wjechałem do Nowogardu, to powiem, że od razu mi się tu spodobało - powiedział burmistrz Pomerode Ércio Kriek. - Nowogard to piękne miasto i widać, że ma ono bardzo dobrego gospodarza. Cieszę się na naszą współpracę i na styczniowe spotkanie u nas w Pomerode.

Warto wspomnieć, że dotychczas miastami partnerskimi Nowogardu są miasta europejskie: Heide (Niemcy), Gützkow (Niemcy), Kävlinge (Szwecja), Gornji Milanovac (Serbia) i Veles (Macedonia). Pomerode będzie więc pierwszym miastem partnerskim spoza Europy. (ps)