Nowy sołtys Wyszomierza - Anna Stefańska
Pierwsze w Gminie Nowogard wybory sołeckie odbyły się 20 maja w Wyszomierzu. Po szesnastu latach pełnienia zaszczytnej funkcji sołtysa z kandydowania zrezygnował Andrzej Kania a nową Panią Sołtys Wyszomierza została wybrana Anna Stefańska. Burmistrz Nowogardu podziękował Andrzejowi Kani za wszystko co zrobił dla Wyszomierza przez te wszystkie lata, jego praca przyniosła owocne rezultaty. Nowo wybranej sołtys Ani Stefańskiej burmistrz życzył powodzenia, niezmiernej energii, mądrości w podejmowaniu decyzji i cierpliwości w rozwiązywaniu spraw wiejskich dodając że jego drzwi będą zawsze otwarte. Gratulacje dla nowej Rady Sołeckiej w składzie: Renata Kłys, Marlena Karaś, Piotr Gołdyn, Artur Maślak, Halina Tryańska.