sesja RM
Burmistrz Robert Czapla składa wniosek o zwołanie w najbliższym czasie sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie. Podczas posiedzenia radni mają zająć się 3 projektami uchwał.

1. Dotyczy zabezpieczenia potrzebnej kwoty do realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Miasta Nowogard - Zagospodarowanie Placu Wolności. Burmistrz na ten cel pozyskał kwotę ponad 4.263 mln zł, jednak w wyniku przetargu, który miał miejsce w grudniu 2023, najniższa kwota zaproponowana przez ewentualnego wykonawcę wynosiła 4.900 mln zł. Na ostatniej sesji zabezpieczona została brakująca kwota blisko 700 tys. zł. Jednak wykonawca wycofał się z oferty argumentując, że źle wyliczył koszty. W takiej sytuacji przetarg został unieważniony i rozpisano kolejny. Zgłosił się tylko jeden oferent, który zaproponował kwotę 8.400 mln zł.

To oznacza, że potrzeba zabezpieczyć brakującą kwotę blisko 4 mln zł, aby oczekiwaną przez mieszkańców Nowogardu inwestycję zrealizować. Pieniądze w budżecie są i żadna zaplanowana inwestycja w budżecie na rok 2024 nie jest zagrożona. Burmistrz proponuje radnym, aby przesunąć wolne środki z rezerw na ten cel, czyli takie, które nie są zaangażowane. Jeżeli radni nie zgodzą się na to, to Gmina będzie musiała zwrócić pozyskana kwotę i remont Placu Wolności przesunie się w czasie na kolejne 10-15 lat, a tego jako mieszkańcy byśmy nie chcieli.

2. Podwyżka dodatku motywującego dla dyrektorów szkół, zastępców i nauczycieli o 10%.

Podwyżki otrzymają też pracownicy szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard. Ustalenia takie zapadły podczas spotkania z dyrektorami placówek, a wynika z nich, że nie będące nauczycielami osoby, zatrudnione w oświacie (personel administracyjny, panie sprzątające, konserwatorzy etc.) otrzymają obowiązującą od 1 lutego podwyżkę w wysokości 600 zł w przeliczeniu na jeden pełny etat. Radni zaś mają zająć się projektem uchwały, który zwiększy wskaźnik dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 10% planowanych w budżecie wynagrodzeń dla nauczycieli. To oznacza znaczną kwotę, która przeznaczona zostanie na dodatki motywacyjne. 

3. Jest szansa, że Strażacy Ochotnicy z Gminy Nowogard będą otrzymywać wyższy ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. Średnia stawka godzinowa (wg ministerstwa) od 1 stycznia 2024 wynosi 27,70 zł. W Gminie Nowogard dotychczasowa stawka dla Strażaków OSP, przyjęta przez radnych we wrześniu 2021, wynosiła 26 zł. Burmistrz Robert Czapla proponuje, aby dotychczasową stawkę podnieść o blisko 40% czyli o kwotę 9 zł. W ten sposób w naszej gminie stawka godzinowa dla Strażaków OSP za udział w akcjach wynosić będzie 35 zł.

O dacie sesji Rady Miejskiej i o decyzji radnych będziemy informować Państwa na bieżąco.

ps