Uczniowie SP 2 w Nowogardzie mają nowe szafki
Kluczyki do nowych szafek odebrali 20 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. To realizacja obietnicy, którą wcześniej złożył burmistrz Robert Czapla, zapewniając, że placówka zostanie doposażona w brakujące meble dla uczniów dwóch klas czwartych. Gmina pokryła połowę kosztów ich zakupu, drugie pół - społeczność szkolna, a najważniejsze jest to, że solidne, kolorowe meble zostały zamontowane i będą służyć młodym nowogardzianom. Kluczyki do szafek przekazali im burmistrz, dyrektor Ewa Żylak oraz odpowiedzialna za nauczanie początkowe Anna Jabłońska.

Paweł Botarski