Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najemcom lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wykonują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia widać grupy osób pracujących na naszych ulicach przyczyniających się do podnoszenia estetyki naszego miasta i gminy.

405242957 867930881493613 3375768760118022293 nodśnieżanie chodnika na skwerku przy szalecie miejskim

 

 

 

 

 

 

odśnieżanie schodów - ul. Zielona
odśnieżanie schodów - ul. Zielona

 

 

 

 

 

 

odśnieżanie ścieżek i obiektu skatepark
odśnieżanie ścieżek i obiektu skatepark

 

 

 

 

 

 

przygotowanie trasy rowerowej na wyścig Mikołajkowy na stadionie
przygotowanie trasy rowerowej na wyścig Mikołajkowy na stadionie