2023 11 30 zwrotUstawa z dnia 9 maja 2023r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, wprowadziła w 2023 roku korzystne zmiany dla rolników tj. zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w kwocie 2 zł do 1 litra oleju napędowego. To sprawiło, że blisko 1,8 mln zł z podatku akcyzowego, decyzją burmistrza Roberta Czapli, trafiło do nowogardzkich rolników.

W kończącym się właśnie roku 2023, burmistrz Robert Czapla, wydał łącznie 517 decyzji ustalających wysokość zwrotu części podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 1.791.399,91 zł. Wysokość tego zwrotu jest tak duża, ponieważ uzależniona jest  od wysokości stawki za 1 litr oleju napędowego, który ustala co roku Rada Ministrów. W tym roku jest to kwota 2 zł za 1 litr oleju napędowego, co łącznie dało w Gminie Nowogard właśnie kwotę blisko 1,8 mln zł, która została już wypłacona naszym rolnikom.

Warunkiem podstawowym do otrzymania przez rolnika z terenu Gminy Nowogard zwrotu części podatku akcyzowego jest złożenie wniosku do Burmistrza Nowogardu wraz z fakturami VAT, które potwierdzą zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wnioski wraz z fakturami rolnicy składają dwa razy w roku: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Przypomnijmy, że zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym są realizowane od 2006 roku. Początkowo fundusze przeznaczone na ten cel, nie były w pełni wykorzystywane przez rolników, jednak w ostatnich latach to się zmieniło. Jednym słowem rolnicy zaczęli doceniać tę formę pomocy, skierowaną do nich i z niej korzystają. Głównym celem dopłat było i jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie poprawa opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zachęcamy wszystkich rolników z terenu naszej gminy, aby składali  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dodatkowych informacji udziela Eliza Kałmuk, tel. 91 39 26 217 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy pl. Wolności 1, w pokoju nr 1A.

Eliza Kałmuk
Wydział Finansowo-Budżetowy
Biuro Podatków i Opłat