Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Kościół Mariacki

Kościół P.W. NMP należy do najpiękniejszych obiektów tego typu na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany został w XIV wieku. W kościele znajduje się bogato wyposażony barokowy ołtarz z początku XVI wieku z kilkunastoma scenami figuralnymi. Główny portal kościoła ozdabiają dwie kamienne, romańskie chrzcielnice. Fragmenty kościoła, wieża oraz część bezcennego wyposażenia spłonęło 03 grudnia 2005r., obecnie kościół jest odbudowywany.

Kościół P.W. NMP w Nowogardzie

Zbudowany jest z cegły gotyckiej w formie trzynawowej i trzyprzęsłowej pseudobazyliki z trójbocznie zakończonym prezbiterium i prostokątną w rzucie wieżą. Nawy przykryte są sklepieniami gwiaździstymi i krzyżowo żebrowymi podpartymi dwoma parami ośmiobocznych filarów. Jest budowlą gotycką wielokrotnie remontowaną z całkowicie wymienioną więźbą, sklepieniami, zwieńczeniem wieży i detalem architektonicznym.

Czytaj więcej: Kościół Mariacki

Mury obronne

Pochodzą z XIV wieku. Niegdyś otaczały całe miasto. Obecnie zachowany jest tylko jeden odcinek po południowo-zachodniej stronie miasta. Jest to mur z otoczaków granitowych oraz cegły o wysokości około 3,00m i zmiennej grubości wynoszącej od 1,00 do 1,5m, ze śladami licznych przemurowań. W murze na wprost wylotów dawnych ulic znajdują się wykute jeszcze w XIX wieku przejścia, a na szerokości kwartału przyrynkowego usytuowanych jest 7 półkolistych prześwitów wykutych w 1973 roku. Korona murów zabezpieczona jest betonową czapą. Po zewnętrznej stronie muru biegnie aleja spacerowa obsadzona drzewami.

Mury obronne z XIV wieku.

Budowę obwarowań złożonych z wałów ziemnych i fos rozpoczęli mieszczanie już w końcu XIII wieku. Około połowy XIV stulecia rozpoczęto wznoszenie pierścienia murów, którymi otoczono cały teren miasta. W dolnej partii wzniesiono je z kamieni granitowych, w górnej z cegły ceramicznej. Wysokość murów wynosiło około 6,00m. Prace prowadzone były w ciągu XIV i XV wieku. W murach na osiach wylotów głównej ulicy podłużnej usytuowano 2 bramy; Stargardzką od południa i Gryficką od północy. Bramy zbudowane były najprawdopodobniej z cegły w formie prostokątnych w rzucie budowli z przejazdami bramnymi w przyziemiu, zamykanymi od strony zewnętrznej bronami. Ponadto w pierścieniu murów usytuowano 3 furty; jedną przy Bramie Gryfickiej, dwie pozostałe w zachodnim i wschodnim odcinku murów. Furty zamknięte były masywnymi wrotami. Pierwsza służyła głównie właścicielom miasta, druga i trzecia rybakom oraz do czerpania wody w razie pożaru. Pierścień murów wzmocniony był dodatkowo kilkunastoma /od 10-14/ prostokątnymi półbasztami i być może pełnymi basztami kolistymi. Zwieńczenie murów jest nieznane. Po ich zewnętrznej stronie biegła fosa zasilana wodami z obu jezior, a dalej usypane były wały ziemne. Przy bramach nad fosami przerzucone były groble i drewniane mosty.  

Czytaj więcej: Mury obronne

Ratusz

Zbudowany został w 1911 roku według projektu mistrza budowlanego Berga. Jest to masywna, ceglana otynkowana budowla usytuowana w południowej pierzei dawnego rynku. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty dachem mansardowym z wieżyczką zegarową. Wejście od strony rynku ujęte jest dwoma półkolumnami. Bryła ratusza nawiązuje do stylu barokowego, natomiast podziały elewacji i detal architektoniczny ukształtowano w stylistyce modernistycznej z elementami Art Deco.

Ratusz Miejski i Plac Wolności w Nowogardzie

Stanął na miejscu domu mieszczańskiego, bowiem wcześniej siedziba rady miejskiej znajdowała się pośrodku rynku. Po obu stronach wejścia w przyziemiu znajdują się dwa wielkie odcinkowe okna doświetlające wnętrza piwnic, wyżej dwa okna prostokątne, a na poziomie I piętra 6 okien, pod którymi wykonane są w tynku fryzy. We wnętrzu zwracają uwagę przestronne, sklepione krzyżowo piwnice.

Czytaj więcej: Ratusz

Gmach Liceum Ogólnokształcącego - Bismark Schule

Gmach Liceum Ogólnokształcącego - Bismark SchuleUsytuowany przy ulicy Wojska Polskiego 6 na terenie obszernej działki sięgającej przebiegu promenady. Budowany w dwóch etapach w latach 1923 - 1933. Położony w zespole złożonym z budynku szkolnego i hali sportowej. Szkoła zbudowana z cegły i otynkowana jest obiektem złożonym z dwóch skrzydeł usytuowanych względem siebie pod kątem prostym, o planie w kształcie litery L.

Czytaj więcej: Gmach Liceum Ogólnokształcącego - Bismark Schule