Trzy turnusy półkolonii letnich
Podczas tegorocznych wakacji, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej - Pani Moniki Tandeckiej oraz Pani Sylwii Zielińskiej, w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” odbyły się trzy turnusy półkolonii letnich. W półkoloniach uczestniczyło ok. 95 dzieci ze szkół miejskich oraz wiejskich naszej gminy.

W pierwszym turnusie, który trwał 26 czerwca do 7 lipca, brały udział dzieci, które przez cały rok szkolny uczęszczały na świetlicę. Drugi turnus rozpoczął się 10 lipca i trwał do 21 lipca. Uczestniczyły w nim dzieci z SP nr 1, SP nr 4 oraz okolicznych wsi. Trzeci i ostatni turnus przeznaczony był dla dzieci z SP nr 2, SP nr 3 oraz okolicznych wsi. Turnus ten rozpoczął się 24 lipca, a skończył 4 sierpnia.

 

Dzieci miały zapewnione wyżywienie oraz dowóz. Harmonogram półkolonii był pełen atrakcji, na które składały się wizyty w Bibliotece Miejskiej, Nowogardzkim Domu Kultury, JGR w Nowogardzie, wyjścia na place zabaw, ogniska przy muzyce. Uczestnicy półkolonii spędzali aktywnie czas na świeżym powietrzu biorąc udział w różnych grach sportowych i zabawach oraz korzystały z nowogardzkiej plaży. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się wizyty na świetlicy pani Klaudii Gieryń z nowogardzkiego Komisariatu Policji.

Dzieci wraz z opiekunami półkolonii pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak wspaniałych wakacji. Podziękowania należą się w szczególności Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli za sfinansowanie półkolonii. Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz wszystkim pracownikom biblioteki za bardzo ciekawie zorganizowane zajęcia, Pani Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury i pracownikom NDK za udostępnienie sali kinowej i wyświetlenie filmów dla dzieci, strażakom z JGR w Nowogardzie za oprowadzenie po Jednostce, pani Klaudii Gieryń za przeprowadzenie zajęć „Bezpieczne wakacje”, ratownikom WOPR- u z Kąpieliska Miejskiego w Nowogardzie za udzielenie drogocennych rad jak zachować się nad wodą i udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Podziękować też należy wspaniałej ekipie z PKS Gryfice - Pani Krysi Jasek i Panu Edkowi, za sprawną organizację dowozu dzieci do świetlicy.

Wszystkim serdecznie Dziękujemy!!!!

Monika Tandecka
Sylwia Zielińska