Pierwsza pomoc
W dniu 30.03.2017r. wolontariusze - uczniowie klasy IV b wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie wybrali się do Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, aby przeprowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wg programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, opracowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakres szkolenia obejmował 3 podstawowe elementy: wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych) oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa - czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej.
Tego rodzaju aktywność przyczynia się do promowania idei ratowania życia oraz realnie wywiera wpływ na świadomość dzieci w społeczności lokalnej.