Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zatrudni :
Nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 4/18 etatu od 30.05.2022 r. do 24.06.2022 roku
w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

Od kandydata wymagane są kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Wymagane dokumenty:
- Podanie
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
- CV
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dokumenty należy składać w sekretariacie ZEAS Nowogard do dnia 26.05.2022 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce
mgr Monika Huget