Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowywaniem przez Gminę Nowogard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Nowogard na spotkanie otwarte które odbędzie się  28 stycznia 2016 roku w godzinach 17:00 – 19:00 w budynku Urzędu Miejskiego w sali obrad Rady Miejskiej (Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard). 

Na spotkaniu będzie można się dowiedzieć jak obniżyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejszyć rachunki za paliwa/energie  oraz na jakie inwestycje można uzyskać  dofinansowanie podczas zgłaszania ich do Planu gospodarki niskoemisyjnej.  Na te i więcej pytań udzielą specjaliści z Consus Carbon Engineering.

Plan spotkania przewiduje przedstawienie podstawowych informacji o Planie gospodarki niskoemisyjnej, jego celach, sposobie wdrażania i monitorowania oraz partycypacji w jego tworzeniu interesariuszy (mieszkańców Gminy Nowogard).

Do przykładowych zadań które można zgłaszać do Planu zaliczamy:

  • Termomodernizacje budynków
  • Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę itp.)
  • Wymiana źródeł ciepła na efektywniejsze i wykorzystujące czystsze paliwa.

Zadania wpisane do Planu będą mogły być dofinansowywane m.in. ze środków unijnych na lata 2014-2020. Do głównych kierunków finansowania zaliczamy:

  • Regionalny Program Operacyjny
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Rozwoju Obszarów Wielskich
  • Programy Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wysokość dofinansowania zadań, w zależności od jego kierunku może przekraczać 80% kosztów kwalifikowanych.

więcej szczegółów na stronę: nowogard.pl/pgn