Urząd Miejski w Nowogardzie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawuirusa.

Od wtorku 7 lipca główne drzwi wejściowe Urzędu Miejskiego w Nowogardzie  będzie otwarte dla interesantów.                                         

Niestety jednak w związku z tym, że zagrożenie epidemiologiczne nie ustało, nadal należy zachowywać środki ostrożności i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

W szczególności osoby odwiedzające Urząd mają obowiązek:

 • noszenia maseczki,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób.

Zaleca się ograniczenie wizyt w Urzędzie wyłącznie do sytuacji  gdy taka wizyta jest niezbędna.

Wszelkich płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy: 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nr konta Gminy Nowogard: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

- jeżeli jest taka możliwość prosimy załatwiać sprawy elektronicznie, adres skrytki: /95vh8g9klu/skrytka

- wszelkie informacje nadal można uzyskać telefonicznie albo w drodze e-mail. Nie przychodź do urzędu jeżeli wystarczy zadzwonić lub napisać,

 • Biuro Obsługi Interesanta: 91 39 26 200,
 • Biuro Podatków i Opłat:  91 39 26 217, 91 39 26 219 (kasa), 91 39 26 220
 • Sprawy Obywatelskie: 91 39 26 205, 91 39 26 212 (meldunki), 91 39 26 213,
 • Dowody osobiste: 91 39 26 215,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 91 39 26 230,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa: 91 39 26 225, 91 39 26 227
 • Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrz.: 91 39 26 229, 91 39 26 228,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska: 91 39 26 238, 91 39 26 239, 91 39 26 232, 91 39 26 242,
 • Wydział Roz. Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu: 91 39 26 293, 91 39 26 233,
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych: 91 39 27 240.

- korespondencje do Urzędu nadal można zostawiać w skrzynce pocztowej, specjalnie dla tego celu zamontowanej na zewnątrz Urzędu,

- zachęcamy aby wizytę w Urzędzie umówić telefonicznie z urzędnikiem prowadzącym sprawę i przychodzić w umówionym terminie.

-do Urzędu powinna przychodzić wyłącznie osoba, która załatwia sprawę. Nie zabieramy na wizytę rodziny, kolegów, koleżanki itp.

Wejście do Urzędu będzie dozorowane. Osoba dozorująca wyposażona jest w bezdotykowy termometr, osoby wchodzące będą miały wykonany pomiar temperatury ciała. Prosimy również o stosowanie się do wskazówek i osoby dozorującej co przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wizyt w Urzędzie nie mogą składać osoby u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID – 19, a także osoby z występującymi objawami chorobowymi charakterystycznymi dla COVID – 19, takimi jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięsni i ogólne zmęczenie.

Obowiązujące ograniczenia stosowane są nie tylko dla bezpieczeństwa innych osób odwiedzających Urząd, stosujesz je również dla własnego bezpieczeństwa.