Bezpłatne laptopy dla nowogardzkich uczniów rozdane
80 laptopów trafiło do uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard. Dzięki temu uczniowie będą mieli ułatwioną możliwość przygotowania się zdalnie (z uwagi na stan pandemii) między innymi do matury lub egzaminu ósmoklasisty. 
Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. burmistrz Robert Czapla złożył projekt w ramach programu Zdalna Szkoła. Projekt opiewa na 80 tys. zł. Laptopy, które trafiły do uczniów zakupione zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych co oznacza, że Gmina Nowogard nie wyłożyła na nie z własnego budżetu ani złotówki.
Sprzęt komputerowy trafił do uczniów najbardziej potrzebujących z uwagi na planowane egzaminy, czyli do ósmoklasistów i tegorocznych maturzystów. Pozostałym, potrzebującym uczniom, wytypowanym na podstawie informacji przekazanych przez szkoły, komputery zostały użyczone do czerwca 2021 roku. 
- Wspieramy naszą oświatę oraz uczniów, przed którymi ważny moment życia, czyli egzaminy – mówi burmistrz Robert Czapla. – Mamy nadzieję, że sprzęt, który im przekażemy ułatwi pomyślne zdanie zarówno matury jak i egzaminu ósmoklasisty. Już teraz życzę im powodzenia. Komputery trafią także do uczniów niższych klas. W chwili obecnej pracujemy nad szczegółowym opracowaniem kryteriów ich przekazywania. Jednym z nich będzie wielodzietność rodzin.

Program Zdalna Szkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Przekazane laptopy taki stan rzeczy mają zmienić. 
Przekazywanie komputerów nie jest jedynym działaniem burmistrza wspierającym oświatę w okresie pandemii. Na początku kwietnia bowiem ogłosił on konkurs dla nauczycieli na realizowanie ciekawych zdalnych lekcji przedmiotowych.