Szanowni Państwo
Urząd Miejski w Nowogardzie nadal będzie działał na zasadach wprowadzonych od 16 marca 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa.
Nie funkcjonuje bezpośrednia obsługa interesantów, z wyjątkiem wypadków gdy kontakt bezpośredni jest konieczny i uzgodniony telefonicznie z urzędnikiem prowadzącym sprawę.
Wnioski dot. poszczególnych procedur można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, albo elektronicznie korzystając  z platformy EPUAP. Do komunikacji z Urzędem można wykorzystywać również zwykłą pocztę elektroniczna, pamiętać jednak należy, że pismo nie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym nie posiada cech wniosku w postępowaniu administracyjnym, dlatego też zwykła poczta elektroniczna powinna służyć jedynie bieżącej korespondencji np. przekazywaniu zapytań, informacji itp.  
Aby ułatwić Państwu korespondencje z Urzędem w tym przede wszystkim składania wniosków, które dla swojej ważności muszą bezwzględnie być podpisane Burmistrz Robert Czapla od 22 kwietnia 2020 r. uruchomił nowy kanał komunikacji. Przed budynkiem Urzędu została zainstalowana skrzynka pocztowa oznaczona napisem  „Poczta do Urzędu Miejskiego”, do której możecie państwo wrzucać swoje wnioski i inna korespondencję adresowaną do Urzędu. Od 24 kwietnia skrzynka kontaktowa została zainstalowana również w budynku przy ul. 700-lecia 14, przed biurami Referatu Gospodarowania odpadami Komunalnymi. Do skrzynki tej można wrzucać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Informujemy, że zapowiadane przez rząd od 22 kwietnia „odmrażanie” administracji publicznej dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zostały całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować. Obecna działalność Urzędu Miejskiego w Nowogardzie jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia br., tzn. urząd pracuje cały czas i w miarę możliwości na bieżąco wydaje stosowne decyzje administracyjne. W związku z powyższym na ten moment formuła obsługi interesantów nie ulega zmianie.

Wnioski i podania do Urzędu można:

  1. Wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72 – 200 Nowogard
  2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
  3. Wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek, które znajdują się:
    - przy wejściu do Urzędu na Placu Wolności 1, z prawej strony od wejścia.
    - przed biurami Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. 700-lecia 14,