Minister Edukacji  Narodowej poinformował przed chwilą, że placówki oświatowe mają być zamknięte do 26 kwietnia 2020r. Egzaminy ósmoklasistów oraz egzaminy maturalne zostaną przeniesione na bliżej nie określony czas, ale uczniowie będą poinformowani ok miesiąca wcześniej oprzed ogłoszeniem terminu.
Od czwartku 16 kwietnia ma być obowiązkowe noszenie maseczek lub chust na twarzy.

Kierownik ZEAS Lilla Kaźmierowska