b 0 0 0 10 images 2020 03 25 ops opsOsoby będące w kwarantannie nie mogą wychodzic z domów, tym samym nie mogą również zadbać sami o swoje podstawowe potrzeby żywnościowe. Osoby objęte kwarantanną i wymagające wsparcia mogą jednak kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 788 139 192). Jeżeli pracownik OPS ma wątpliwości, co do przekazanych informacji, fakt przebywania danej osoby w kwarantannie możne potwierdzić w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub na Policji.

Jak wygląda pomoc dla osób w kwarantannie?

1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Ośrodek pomocy społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej (zalecany kontakt telefoniczny, pozyskanie informacji od innych służb).

3. Ośrodek pomocy społecznej organizuje pomoc żywnościową, w pierwszej kolejności pozyskując ją od organizacji pozarządowych (m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności).

4. Pomoc ta może być również realizowana w formie jednego gorącego posiłku lub w formie zakupu i dostarczenia produktów żywnościowych przez okres trwania kwarantanny.

5. Burmistrz organizuje dowóz/dostarczenie produktów żywnościowych przy udziale służb gminnych: Ochotniczej Straży Pożarnej.

6. OPS kontaktuje się z OSP wyznaczonym przez Burmistrza i wskazuje miejsce odbioru produktów żywnościowych oraz miejsce ich dostarczenia.

7. Przy dostarczaniu żywności konieczne jest przestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tel. 788 139 192 – dyżury codziennie do godz. 19.00

W związku z obecną sytuacją OPS Nowogard uruchomił dodatkowy telefon o numerze 788 139 192, pod którym codziennie do godz.19:00, wszyscy mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Telefon jest obsługiwany przez pracowników ośrodka:

od 30.03.2020 r. do 05.04.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Helena Błaszczyk,
od 06.04.2020 r. do 12.04.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Alicja Seweryn,
od 13.04.2020 r do 19.04.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Sylwia Serocka,
od 20.04.2020 r. do 26.04.2020r. dyżur pełni pracownik socjalny p Bogumiła Walczak,
od 27.04.2020 r do 03.05.2020r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Żaneta Sidor,
od 04.05.2020r. do 10.05.2020r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Barbara Pakulska,
od 11.05.2020 r. do 17.05.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Alicja Golema,
od 18.05.2020r. do 24.05.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Grażyna Harnack,
od 25.05.2020 r. do 31.05.2020 r. dyżur pełni pracownik socjalny p. Jadwiga Olszowa,
od 01.06.2020 r. do 07.05.2020 r. dyżur przy telefonie pełni pracownik socjalny p. Julita Troczyńska.

Dyżury są pełnione do odwołania. M. Ościłowski