NALEZNOSCINa terenie kraju obowiązuje ograniczenie przemieszczania się. Ma to związek z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z tego powodu apelujemy do mieszkańców – ZOSTAŃCIE W DOMU! Wiele spraw można załatwić „zdalnie”, przez internet.
***
W ostatnim czasie otrzymaliśmy od Państwa informacje o potrzebie opublikowania numerów kont bankowych, na które można dokonywać wpłat za należności. Informujemy, że wszelkie zobowiązania wobec Gminy Nowogard można regulować dokonując wpłat na następujące numery kont bankowych:
- z tytułu podatków i opłat – 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych opłat można uzyskać pod numerami telefonów:
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny:
39 26 217 – Eliza Kałmuk, Teresa Krugła,
39 26 220 – Arleta Bartczak, Monika Beśka
- dzierżawy:
39 26 227 – Małgorzata Cichocka,
39 26 220 – Monika Wochna;
- wieczyste użytkowanie gruntów:
39 26 225 – Katarzyna Ołubiec, Iwona Kosińska,
39 26 220 – Monika Wochna;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
91 57 85 360 – Małgorzata Białczak, Izabela Szturo,
91 57 85 355 – Andrzej Garguliński, Renata Krzysztoszek.
M. Ościłowski