W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie epidemii wirusa na terenie naszej gminy, Urząd Miejski w Nowogardzie informuje, że w związku z charakterem zdarzenia (zagrożenie epidemiologiczne o charakterze ogólnokrajowym) decyzje o podejmowanych działaniach zapobiegawczych podejmowane są na szczeblu rządowym oraz przez Wojewodę Zachodniopomorskiego reprezentującego rząd na terenie województwa, a służbą wiodącą w zwalczaniu epidemii jest służba sanitarno – epidemiologiczna (Sanepid). 

Główny Inspektor Sanitarny  udostępnia komunikaty oraz pliki do pobrania związane z zachorowaniami spowodowanymi koronawirusem 2019-nCoV.

Aktualizowane na bieżąco informacje znajdują się na stronach internetowych https://gis.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus

W przypadku podejrzenia zarażenia się korona wirusem lub kontaktu z osoba zarażoną należy skontaktować się telefonicznie z:

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Goleniowie

tel: (91) 418-31-95,   662 623 862, 694 493 764,

Najbliższym szpitalem zakaźnym jest:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w  Szczecinie ul. Arkońska 4, (91) 813 94 43, (91) 813 94 54,

 

Informacje na temat epidemii uzyskać można również na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Szczecinie:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682

Zadaniem Policji Państwowej jest między innymi przekazywanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej informacji o osobach przebywających w kwarantannie które wymagają pomocy ośrodka.

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie tel.  47 78 21 512, e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">dyżurny.golenióTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Zadaniem Gminy jest realizacja wytycznych przekazanych przez organy państwa odpowiedzialne za zwalczanie epidemii, a także organizacja pracy urzędu oraz jednostek podległych w sposób zapewniający ciągłość obsługi interesantów przy jednoczesnym zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii. Burmistrz i pracownicy Gminy podjęli z własnej inicjatyw szereg działań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

Na polecenie Burmistrza Roberta Czapli nie czekając na odgórne decyzje już od początku  marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie podjęto kroki przygotowawcze do zapobiegania epidemii koronawirusa. Zakupiono  i zamontowano w budynkach urzędu oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zakupiono środki niezbędne do  dezynfekcji rąk jak również do  dezynfekcji powierzchni i używanych sprzętów a także rękawice jednorazowe i ręczniki jednorazowe. W pierwszych dniach marca przed zawieszeniem pracy szkół przez  rząd, Burmistrz polecił przeprowadzenie doraźnych kontroli w placówkach oświatowych w celu sprawdzenia dostępności mydła, środków dezynfekcyjnych i ręczników jednorazowych dla uczniów i nauczycieli w celu ich ochrony przez zarażeniem. Stwierdzone braki były natychmiast uzupełniane.

W dniu 10 marca  2020  r. Burmistrz pozyskał dotację  w kwocie 247 500 zł z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla nowogardzkiego Szpitala w związku z rozpoczynającą się  epidemią. W tym samym  dniu w trybie pilnym w ciągu dwóch godzin od przekazania informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zastępca Burmistrza oraz Główna księgowa działająca z upoważnienia Skarbnika podpisali  w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na przekazanie tej dotacji.  

 Zarządzeniem Burmistrza Nowogardu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie powstał specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W skład zespołu wchodzą: Zastępcą Burmistrza Krzysztof Kolibski (przewodniczący), Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Ewa Chłopek (sekretarz zespołu), Skarbnik Gminy Marcin Marchewka, Sekretarz Gminy Grzegorz Wasilewicz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Maślana, Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Pietrzycki. W razie potrzeby w pracy zespołu biorą udział również inne osoby.

Zespół wykonuje zadania w systemie ciągłym, przez siedem dni w tygodniu przez pełną dobę od 11 marca 2020 r.  Od 16 marca codziennie o godzinie 9:15 odbywają się odprawy Zespołu, na których przedstawiane są aktualne informacje oraz omawiane są i przydzielane do realizacji  zadania jakie należy wykonać.

Od 11 marca po podjęciu przez rząd decyzji o zawieszeniu na okres od 12 do 25 marca pracy szkół, przedszkoli, żłobków i inny placówek, a także odwołaniu wszystkich wydarzeń, przedstawień, seansów  i imprez kulturalnych i sportowych, rozpoczęto akcję informacyjną w mediach prowadzonych przez Urząd Miejski,  a także w mediach lokalnych o podjętych przez Urząd Miejski w Nowogardzie oraz jednostki podlegle, środkach zapobiegawczych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.        

12 marca Burmistrz Nowogardu  Robert Czapla spotkał się w Urzędzie Miejskim z kierownikami wydziałów i jednostek organizacyjnych w celu omówienia bieżącej sytuacji oraz sposobu funkcjonowania administracji gminnej w okresie epidemii, tak aby utrudnienia z nią związane były jak najmniej dokuczliwe dla mieszkańców, a zadania nadal realizowane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom załatwiającym sprawy w Urzędzie od tego dnia zaczęto prowadzić wciągu godzin pracy dezynfekcję ze szczególnym  uwzględnieniem klamek, poręczy i przedmiotów dotykanych przez wiele osób.

Zgodnie z otrzymanymi poleceniami rządowymi wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Nowogard jak również przedszkola i żłobki prowadzone na terenie gminy przez inne osoby w dniach 12 – 13 marca prowadziły działalność ograniczoną do przyjęcia wyłącznie dzieci, którym rodzice nie mogli zapewnić opieki. Od 16 marca placówki zostały całkowita zamknięte.

W dniu 13 marca 2020 r. Sekretarz Gminy Grzegorz Wasilewicz oraz Lila Kaźmierowska Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół – jednostki organizacyjnej, obsługującej wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Nowogard spotkali się  z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia zakresu działalności tych jednostek w okresie zawieszenia zajęć szkolnych. Ustalono, że do 25 marca nauczyciele w miarę możliwości będą prowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą  w formie elektronicznej. Personel obsługi w tym czasie będzie przeprowadzał dezynfekcje pomieszczeń i przedmiotów w całym budynku oraz wykonywał będzie drobne remonty i prace porządkowe. Rekrutacja do przedszkoli (do 20 marca) i klas pierwszych  szkół podstawowych  (do 27 marca) miała była kontynuowana bez zmian. Przebiegła ona bez zakłóceń.

W związku z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego i zarządzeniami Ministra Kultury w sprawie zakazu organizowania imprez, spektakli  i seansów Dyrektorzy Nowogardzkich instytucji kultury  w dniach 11 -13 marca podjęli działania w celu odwołania wszystkich imprez i zajęć zaplanowanych w marcu w Bibliotece Miejskiej oraz Nowogardzkim Domu Kultury. Od 13 marca Biblioteka Miejska jest zamknięta. Nie wypożycza zbiorów i nie przyjmuje zwrotów. Aktualne wypożyczenia zostały przedłużone o 14 dni. Nie są naliczane kary od nieterminowych zwrotów, również w Nowogardzkim Domu Kultury nie odbywają się seanse filmowe i inne wydarzenia. Odwołany został  między innymi mający się odbyć w dniach 31.03.-03.04.2020 r. XVI Ogólnopolski i XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKOFILM 2020.\

Od 13 marca na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego uruchomiono stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach tego dyżuru wyznaczeni pracownicy przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia w tym w niedzielę i święta dyżurują w celu odbierania i przekazywania pilnych informacji pomiędzy gminą a powiatem i urzędem wojewódzkim oraz państwowymi służbami, inspekcjami i strażami.

 W tym dniu podjęto również  i podano do publicznej wiadomości decyzje w sprawie ograniczenia od poniedziałku 16 marca bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Aby chronić mieszkańców Nowogardu przed ryzykiem zarażeniem się koronawirusem w Urzędzie wprowadzono zasadę, że interesanci wpuszczani są do budynku pojedynczo, tak żeby nie tworzył sie skupiska ludzi w których wirus mógł by się szybko i łatwo rozprzestrzenić gdyby znalazła się w tej grupie osoba zarażona. Zaleca się interesantom załatwianie spraw przy użyciu platformy EPUAP, kontaktowanie się Urzędem telefonicznie lub elektronicznie, a także dokonywanie płatności przy użyciu bankowych systemowo płatności elektronicznych. Bezpośrednio załatwić można sprawę tylko w przypadkach nie cierpiących zwłoki gdy sprawa ze względu  na jej charakter nie może zostać załatwiona w inny sposób. Podjęto kroki w celu ograniczenia przebywania pracowników w Urzędzie  i poruszania się ich w drodze z i do pracy. Część urzędników wykonują zdalnie z domu pracę do której wykonania nie jest niezbędna fizyczna obecności w miejscu pracy.

Również Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie niezwłocznie w dniu 12 marca 2020 r. podjął działania w celu ograniczenia zagrożeniem zarażeniem się kornawirusem przez mieszkańców korzystających z usług ośrodka oraz pracowników. Klientów zachęca się  do korespondencji listownej, telefonicznej czy też kontaktowania się przez email. Do załatwienia spraw pilnych w kontakcie osobistym wyznaczono tylko  jedno pomieszczenie w Ośrodku  w pokoju nr 5. Zminimalizowano przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych z wyłączeniem spraw nagłych i  pilnych.  Uruchomiono całodobowy telefon pod nr. 570-830-336, aby zapewnić potrzebującym mieszkańcom możliwość kontaktu i szybkiego reagowania w przypadkach wymagających pilnej pomocy. W holu Ośrodka zamontowano dozownik z płynem dezynfekującym dla klientów. Zakupiono maseczki oraz kombinezony dla pracowników OPS na czast przeprowadzania wywiadów lub udzielania wsparcia w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Poinformowano pracowników o zasadach zachowania się w sytuacjach z podejrzeniem koronowirusa.

Ograniczony został dostęp do kasy po wypłatę świadczeń. Dyrektor OPS zarządził iż przy okienku kasowym może przebywać tylko jedna osoba, która uprzednio zdezynfekowała dłonie przed wejściem do pomieszczenia. Wypłat świadczeń są tak zorganizowane i rozplanowane aby jak najmniejsza liczba osób odbierała je  w jeden dzień.  Od 23 marca 2020 r do odwołania kasa wypłaca świadczenia tylko w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zarząd Budynków Komunalnych w trosce o zdrowie mieszkańców od 16 marca nie obsługuje bezpośrednio interesantów. Jednostka zaleca interesantom płatności elektroniczne oraz kontakt  telefoniczny na podane do wiadomości publicznej numery lub drogą elektroniczną. Obsługa w kontakcie bezpośrednim odbywa się tylko w wyjątkowych szczególnie ważnych przypadkach.

W dniu 20 marca 2010 r. w związku z  informacjami o występujących w kraju zakażeniach koronawirusem wśród personelu szpitali, Zastępca burmistrza Krzysztof  Kolibski wystąpił  do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o umożliwienie regularnego wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników szpitala w Nowogardzie, gdyż szpital nie dysponuje takimi testami i nie ma możliwości ich wykonywania we własnym zakresie. Władze Gminy robią wszystko aby uniknąć największego zagrożenia-  zamknięcie szpitala z powodu zakażeń wśród personelu medycznego lub objęcie go kwarantanną co pozbawiło by mieszkańców Nowogardu dostępu najbardziej powszechnych świadczeń zdrowotnych.

Zawnioskowano również o wykonaniu testów dla pracowników Urzędu Miejskiego i samorządowych jednostek organizacyjnych, aby chronić mieszkańców przed niebezpieczeństwem zarażenia się wisusem w trakcie załatwiania spraw urzędowych, a także by instytucje te nie zostały zamknięte z powodu zakażenia i nadal mogły wykonywać pracę na rzecz mieszkańców Nowogardu

W ostatnich dniach dotarł do szpitala zakupiony z pozyskanej dotacji sprzęt w postaci pięciu kardiomonitorów z podstawą jezdną, a także 50 pełnych kombinezonów ochronnych. Wkrótce ma dotrzeć dostawa 500  sztuk  półmasek ochronnych  o klasie filtra FFP3. Niestety dostawy trzech zamówionych respiratorów spodziewamy sie dopiero za kilka tygodni nie wcześniej niż w maju.

 W czasie zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 25 marca podjęto decyzję o odkażaniu przystanków autobusowych komunikacji miejskiej, co niezwłocznie wdrożono w życie. Pierwsze odkażanie nastąpiło już w dniu następnym tj. 26 marca.  

W celu umożliwienia kontaktu z mieszkańcami, utworzono e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod którym mieszkańcy mogą zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi w sprawie sytuacji w gminie.

W związku z decyzją rządu o wydłużeniu aż do świat wielkanocnych okresu zamknięcia szkół oraz przedszkoli oraz wprowadzenia od 25 marca obowiązkowego nauczania zdalnego, Dyrektorzy Szkół zostali zobowiązani do realizacji zajęć w pełnym zakresie.