Funkcja Imię i Nazwisko nr telefonu
Burmistrz Robert Czapla 91 39 26 200
z-ca burmistrza Krzysztof Kolibski 91 39 26 201
Wydział Kancelarii (K) - Plac Wolności 1
Sekretarz Ryszard Bulowski 91 39 26 216
Kadry Barbara Zdun 91 39 26 204
Sekretarka Paulina Golacik 91 39 26 200
91 39 26 201
Biuro Informacji przy Kancelarii - Plac Wolności 1
Redaktor Piotr Suchy 91 39 27 240
Biuro Rady (BR) - Plac Wolności 1
  Helena Młynek 91 39 26 210
Biuro Obsługi Interesanta (BOI) - Plac Wolności 1
  Iwona Tomkowicz 91 39 26 214
  Zdzisław Kułakowski 91 39 26 214
Biuro Informatyki przy Kancelarii - Plac Wolności 5
Informatyk Tomasz Zadróżny 91 39 26 208
Informatyk Andrzej Sawicki 91 39 26 208
Wydział Finansowo-Budżetowy (FB) - Plac Wolności 1
Skarbnik Marcin Marchewka 91 39 26 200
Gł. księgowa Ewa Fedeńczak 91 39 26 223
  Joanna Chojarska 91 39 26 224
    91 39 26 224
  Dorota Burzyńska 91 39 26 222
  Joanna Kazańska 91 39 26 222
Biuro Podatków i Opłat - Plac Wolności 1
Kierownik Eliza Kałmuk 91 39 26 217
  Teresa Krugła 91 39 26 217
  Arleta Bartczak 91 39 26 220
  Monika Wochna 91 39 26 220
  Monika Beśka 91 39 26 220
kasa Elżbieta Jarosz 91 39 26 219
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) - Plac Wolności 1
Kierownik Ewa Jakubcewicz 91 39 26 226
Z-ca kierownika Edyta Dobrowolska 91 39 26 225
  Beata Wojewoda 91 39 26 225
  Krystyna Bakalarczyk 91 39 26 227
  Małgorzata Cichocka 91 39 26 227
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (SSiO) - Plac Wolności 1
Kierownik - meldunki
Elżbieta Laskowska 91 39 26 213
meldunki Ewa Chłopek 91 39 26 213
meldunki Michał Pluta 91 39 26 212
dowody osobiste Lila Błaszczyk 91 39 26 215
dowody osobiste  Dorota Dudziec 91 39 26 215
specjalista - sprawy obronne, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe Stanisław Pietrzycki 91 39 26 234
Gminne Centrum Reagowania Stanisław Pietrzycki 91 39 26 235
Magazyn SP3 Stanisław Pietrzycki 91 39 26 236
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) - Plac Wolności 5
Kierownik Paweł Krugły 91 39 26 229
  Piotr Kubiak 91 39 26 228
  Arleta Pawlik 91 39 26 228
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) - Plac Wolności 5
Kierownik Jarosław Soborski 91 39 26 293
  Szymon Pilipczuk 91 39 26 237
specjalista - sprawy rozwoju strefy ekonomicznej Dariusz Szwal 91 39 26 237
  Wioletta Gałka 91 39 26 233
  Urszula Berezowska 91 39 26 233
Wydział Inwestycji i Remontów (IR) - Plac Wolności 5
Kierownik   91 39 26 241
Z-ca kierownika Rita Mazurczak 91 39 26 240
  Marta Karpiel 91 39 26 240
  Pamela Springer 91 39 26 240
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) - Plac Wolności 5
Z-ca kierownika Wojtek Szponar 91 39 26 238
  Monika Kukiełka 91 39 26 238
  Danuta Dolega 91 39 26 242
  Adam Aniuksztys 91 39 26 242
  Agnieszka Warkalewicz 91 39 26 242
  Artur Bajerski 91 39 26 239
  Magdalena Bednarek 91 39 26 239
  Aleksandra Lewińska 91 39 26 232
  Anna Wojsznis 91 39 26 232
Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Plac Wolności 5
z-ca kierownika Mariola Tyrcha 91 39 26 230
  Karolina Pieczywek 91 39 26 230
Referat Edukacji - 3 Maja 6
  Barbara Sroka  91 39 25 464
    91 39 26 245
świetlica Promyk Monika Tandecka 91 39 20 315