Inwestycje

Odbiór choinek w piątki

Odbiór choinek w piątki

Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że odbiór choinek odbywać się będzie każdy piątek  w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku, wraz z odbiorem odpadów biodegradowalnych.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Do 31 stycznia rata za alkohol

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń