Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Inwestycje

Konsultacje społeczne

Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Zarzadzenie Nr 200/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie gminy Nowogard

 

Zarządzenie Nr 201/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw na terenie gminy Nowogard