Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

Inwestycje

Konsultacje społeczne

Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

Zarzadzenie Nr 200/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie gminy Nowogard

 

Zarządzenie Nr 201/13 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw na terenie gminy Nowogard