Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

Wykluczenie Cyfrowe w Gminie Nowogard               Gmina NowogardWykluczenie Cyfrowe w Gminie Nowogard

W dniu 14 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się uroczyste przekazanie umów użyczenia sprzętu komputerowego i Internetu dla 40 mieszkańców Gminy Nowogard – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
Gmina Nowogard pozyskała na ten cel 519 920,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard" dodatkowo zakupiono 35 zestawów komputerowych dla jednostek podległych gminie - komputery otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoły Podstawowe w Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie i Żabowie.
Projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard" będzie realizowany do końca marca 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania.