USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH – PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

azbestUprzejmie informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, możliwością kompleksowego sfinansowania demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowogard podjąłem decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu do 22.07.2016 r.

Czytaj więcej: USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH – PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).

Czytaj więcej: Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST